<strong>Krzysztof Konopiński</strong> <br> – Przewodniczący <br> Rady Nadzorczej

Posiada ponad 16 letnie doświadczenie w inwestycjach kapitałowych, finansach, bankowości i zarządzaniu ryzykiem. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości. W 2011 r. uzyskał tytuł Financial Risk Manager, certyfikowany przez Global Association of Risk Professionals. Swoją drogę zawodową rozpoczynał w KPMG, w zespole przeprowadzającym audyty banków i instytucji finansowych. W latach 2004-2010 pracował w Departamencie Controllingu i Informacji Zarządczej mBank S.A. Później pracował w KGHM TFI S.A. W latach 2011-2014 związany z PKO BP BANKOWY PTE S.A., w którym odpowiadał za pomiar i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i operacyjnym oraz pełnij funkcję członka komitetu inwestycyjnego. W latach 2014-2020 związany z grupą kapitałową MCI Capital ASI S.A., w której odpowiedzialny był za przeprowadzanie inwestycji private equity w Polsce i regionie CEE. W latach 2015-2020 zasiadał w zarządzie Private Equity Managers S.A. Jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, a także wspólnikiem w spółkach kapitałowych.