Answear.com z 36-proc. wzrostem przychodów po trzech kwartałach 2023

Answear.com, wiodący e-commerce oferujący modę, produkty home&lifestyle i outdoor w regionie
CEE podsumowuje III kw. 2023 r. Pomimo trudnej sytuacji na rynku i spowolnienia w gospodarkach
krajów regionu, a także obciążenia wyników kosztami poniesionymi przez markę PRM, Spółka po
trzech kwartałach odnotowała wzrost przychodów o 36 proc. rdr. do kwoty 830 mln zł oraz zysk
netto większy o 25 proc. rdr., który wyniósł 7 mln zł. Answear.com z osiągniętymi dynamikami
wzrostów pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się platform e-commerce w Europie w branży
fashion, skutecznie realizując założenia strategiczne i kontynuując budowę pozycji lidera w regionie
CEE.


- Za nami bardzo wymagający kwartał, w którym nasze wyniki były pod presją trudnejsytuacji rynkowej
i osłabionego popytu konsumenckiego. Dodatkowo pod koniec III kw. pogoda również nam nie
sprzyjała. Wrzesień był rekordowo ciepłym miesiącem na rynkach, na których działamy, co oczywiście
miało negatywny wpływ na sprzedaż kolekcji jesiennej. Jednak mimo tych wszystkich negatywnych
czynników Answear.com wciąż pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się platform e-commerce
w Europie w branży fashion, co potwierdza, że mamy zdrowy i stabilny biznes – komentuje Krzysztof
Bajołek, Prezes Zarządu Answear.com.


Po trzech kwartałach 2023 r., Answear.com utrzymał swoją marżę na sprzedaży na poziomie 40,5 proc.,
co jest dowodem na skuteczne zarządzanie i elastyczność w strategii cenowej. Warto podkreślić, że
utrzymanie stabilnej marży miało miejsce mimo zmniejszonego udziału sprzedaży komisowej i wpływu
dewaluacji hrywny na rynku ukraińskim. Po trzech kwartałach Answear.com wypracował
kumulatywnie 38,5 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost o 3 proc. rdr. Na poziomie oczyszczonej EBITDA z
wpływu zdarzeń jednorazowych oraz wyceny programu motywacyjnego – w wysokości 41,7 mln zł,
czyli 5,0% przychodów ze sprzedaży.


- Warto podkreślić, że w III kw. br. nasza rentowność była obciążona kosztami poniesionymi przez
markę PRM w związku z otwieraniem nowych rynków, a także kosztami jednorazowymi związanymi z
przejęciem. W minionym kwartale, PRM wygenerował 4,8 mln zł ujemnej EBITDA. Mimo obciążenia
wyniku i słabszej koniunktury w trzecim kwartale, Answear.com po dziewięciu miesiącach osiągnął
dodatni wynik EBITDA na poziomie 38,5 mln zł, co świadczy o stabilnym wzroście i skuteczności strategii
firmy – dodaje Jacek Dziaduś, wiceprezes Zarządu ds. finansowych Answear.com.


W III kw. 2023 r. Answear.com kontynuował strategię poprawy oferty i zwiększenia udziału marek
premium w sprzedaży, które na koniec minionego kwartału stanowiły 59 proc. wszystkich marek w
ofercie, co stanowi wzrost w porównaniu do 55 proc. odnotowanego rok wcześniej. Ma to bezpośredni
wpływ na średnią wartość zamówienia, która wzrosła do 338 zł.


Po trzech kwartałach br. nowe rynki odpowiadały za blisko 10 proc. sprzedaży. Szczególnie warto
podkreślić bardzo dobre wyniki na rynku ukraińskim, gdzie Answear.com, po wznowieniu sprzedaży,
szybko stał się liderem w sektorze e-commerce fashion. Spółka została uhonorowana drugi rok z rzędu
prestiżowymi nagrodami dla najlepszego odzieżowego sklepu internetowego oraz najlepszego sklepu
multibrandowego w 2023 r. W ostatnich dniach Answear.com poinformował o wejściu na rynek włoski,
jest to 12 rynek, na którym działa Spółka i pierwszy w regionie Europy Zachodniej.