Answear.com nie zwalnia tempa na trudnym rynku, Spółka zanotowała 29-proc. wzrost przychodów w 2023 r.

Answear.com, wiodący e-commerce oferujący modę, produkty sportowo-outdorowe, oraz home&lifestyle w regionie CEE podsumowuje 2023 r. Pomimo wymagającej sytuacji rynkowej oraz okresu inwestycji w rozwój marki PRM, Answear.com zaraportował dynamiczny wzrost przychodów oraz utrzymanie solidnej rentowności. Spółka pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się platform e-commerce w Europie w branży fashion, skutecznie realizując założenia strategiczne i kontynuując budowę pozycji lidera w regionie CEE. 

- Miniony rok był okresem pełnym wyzwań z racji na wymagającą sytuację makroekonomiczną oraz geopolityczną. W ostatnim okresie musieliśmy się też zmierzyć z wieloma innymi przeciwnościami, z którymi poradziliśmy sobie bardzo dobrze, o czym świadczy wzrost naszego biznesu o ponad 29 proc. rdr., co stawia to nas wśród najszybciej rosnących fashion e-commerce w Europie zostawiając daleko w tyle konkurencje – komentuje Krzysztof Bajołek, Prezes Zarządu Answear.com. 

Answear.com w minionym roku mierzył się ze słabnącym popytem konsumenckim, niskimi wskaźnikami sprzedaży detalicznej, aprecjacją złotego, wzmożoną konkurencją cenową i implementacją dyrektywy omnibus. Dodatkowo negatywnie na sprzedaż, w końcówce roku, wpłynęła niestabilna sytuacja geopolityczna, w tym m.in. blokada przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej w IV kw. 2023 r., co spowodowało wydłużenie czasu dostaw i zmniejszenie skłonności do zamawiania przez klientów na Ukrainie i tym samym obniżoną sprzedaż.  

- W 2023 r. dokonaliśmy istotnej inwestycji przejmując dwa brandy PRM i Sneakerstudio. Była to dla nas strategiczna decyzja umożliwiająca nam wejście w całkiem nowy, perspektywiczny i dynamicznie rosnący segment luxury-streetwear oraz dotarcie do nowej grupy konsumentów z wykorzystaniem licznych synergii operacyjnych na linii Answear.com i nowo przejęte marki. Warto podkreślić, iż transakcja  odbyła się bezgotówkowo i po atrakcyjnej wartości, jednakże przejęte aktywa wymagają dalszych inwestycji w rozwój, czasu i nakładów pracy zanim zaczną procentować – dodaje Krzysztof Bajołek. 

W minionym roku Answear.com odnotował wzrost przychodów o 29 proc. rdr. do 1,26 mld zł, marża brutto zwiększyła się o 28 proc. rdr. do 500 mln zł. Z kolei rentowność Spółki była obciążona kosztami związanymi z rozwojem oraz integracją przejętych brandów pod jedną marką PRM. W efekcie EBITDA wyniosła 57 mln zł, co oznacz spadek o 8,5 proc. rdr. Warto dodać, iż na poziomie EBITDA marka PRM osiągnęła ujemny wynik w kwocie -11,5 mln zł, EBITDA Answear.com z wyłączeniem marki PRM wzrosła o 10 proc. rdr. do 68 mln zł. Świadczy to o dobrej kondycji biznesu samego Answear.com mimo wymagających warunków rynkowych. 

- Rok 2023 traktujmy jako inwestycję w markę PRM. Co oczywiście wiązało się z poniesieniem kosztów i obciążeniem naszego wyniku. Spodziewamy się jednak znaczących korzyści w przyszłych okresach, z racji na segment premium, w którym występują wysokie marże i rentowność transakcji. Pierwsze efekty naszych działań są już widoczne, sprzedaż PRM w IV kw. 2024 r. zwiększyła się 2-krotnie kdk. i wyniosła 24 mln zł – dodaje Jacek Dziaduś, wiceprezes Zarządu ds. finansowych Answear.com. 

W ciągu ostatnich miesięcy 2023 roku, Answear.com podjął szereg działań mających na celu rozwój marki PRM. W ramach tego Spółka z sukcesem uruchomiła 12 nowych sklepów internetowych na wszystkich rynkach, gdzie prowadzi swoją działalność. Dodatkowo od czerwca, PRM wzbogaciło swoją ofertę o 38 nowych marek, a proces pozyskiwania kolejnych wciąż trwa. Ten dynamiczny rozwój oferty przyczynia się do tzw. "efektu kuli śnieżnej", gdzie atrakcyjność jednych marek skutecznie przyciąga inne. Ponadto, w toku są zaawansowane prace nad uruchomieniem flagowego salonu typu „concept store” w Fabryce Norblina w Warszawie oraz przeprowadzenie szerokiej kampanii wizerunkowej. 

W 2023 r. Answear.com kontynuował strategię poprawy oferty i zwiększenia udziału marek premium w sprzedaży, które na koniec roku stanowiły 69 proc. wszystkich marek w ofercie, co stanowi wzrost w porównaniu do 63 proc. odnotowanego rok wcześniej, co przyczyniło się do dalszego wzrostu wartości średniego koszyka i powinno w przyszłości pozytywnie wpływać na wzrost rentowności firmy.