IPO

Poznaj nas

Prospekt emisyjny

Globalni koordynatorzy Konsorcjum detaliczne

mBank logo RGB

 

TDM-logo ramka-1

LP logo

 

Harmonogram oferty

data zdarzenie
9 grudnia 2020 publikacja prospektu
10 grudnia 2020 rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
od 10 grudnia do 17 grudnia 2020 przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
17 grudnia 2020 zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
nie później niż 18 grudnia 2020 ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty i ceny Oferowanych Akcji
od 18 do 22 grudnia 2020 przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
do 22 grudnia 2020 ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Globalnych Koordynatorów
do 23 grudnia 2020 przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym
nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji na GPW zakładany dzień rejestracji Akcji Sprzedawanych, Akcji Istniejących oraz Praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW
około 8 stycznia 2021 pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych i Praw do Akcji na GPW

 

 

Cele emisyjne

 

Powiększenie oferty produktowej – 25 mln zł

Szeroka oferta produktowa bezpośrednio wpływa na wzrost przychodów Spółki. W tym w szczególności marek premium, które charakteryzują się wysoką ceną jednostkową i tym samym zwiększają średnią wartość koszyka i rentowność transakcji. Powinno to także doprowadzić do zwiększenia współczynnika konwersji, wzrostu częstotliwości zakupów i pozyskania nowych klientów.

 

Rozwój Marki Własnej – 5 mln zł

Marka Answear Lab jest ważnym elementem strategii rozwoju Emitenta, jej rozwój powinien wpływać nie tylko na wzrost przychodów, ale również na poprawę marży procentowej, co powinno skutkować wzrostem rentowności. Docelowo Emitent zakłada, że udział Marki Własnej w całości przychodów powinien wzrosnąć do około 15%.

 

Wydatki marketingowe – 20 mln zł

Wydatki marketingowe na rynkach, na których działa Emitent mają na celu zwiększenie świadomości marki i pozyskanie nowych klientów. Wzrost nakładów marketingowych na założonym poziomie powinien przyczynić się do wzrostu przychodów na dotychczasowych rynkach o minimum kilkanaście % r/r.

 

Rozwój działalności na nowych rynkach – 10 mln zł

Answear w najbliższych latach planuje kontynuować ekspansję zagraniczną. Plany rozwoju obejmują wejście platformy do: Rosji, Kazachstanu, Chorwacji, Słowenii, Grecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Serbii, Mołdawii oraz Bośni i Hercegowiny. Wszystkie wymienione rynki będą mogły być obsługiwane na analogicznych zasadach jak pozostałe, czyli z magazynu centralnego pod Krakowem.

 

Inwestycje w rozwój infrastruktury magazynowej oraz IT – 5 mln zł

Rozwój platformy sprzedażowej m.in. przepięcie na nowy system e-commerce ostatnich dwóch krajów działalności Emitenta: Ukrainy i Polski, wdrożenie nowej wyszukiwarki słownej, głosowej i graficznej. Aktualizacja dotychczasowych funkcjonalności i rozwój nowych, np. „buy the look”. Dodatkowo rozwój aplikacji mobilnych.