<strong>Arkadiusz Bajołek</strong> <br> – Członek <br> Rady Nadzorczej

Arkadiusz Bajołek posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu podmiotów gospodarczych. Arkadiusz Bajołek był jednym z twórców i założycieli takich spółek jak: Artman S.A., BrandBQ sp. z o.o. oraz Wearco sp. z o.o. Brał udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu ekonomii i zarządzania, w tym w zakresie Przywództwa Sytuacyjnego SLII oraz Komunikacji Interpersonalnej. Obecnie miejscem zatrudnienia Arkadiusza Bajołka jest BrandBQ sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach: Metalzbyt sp. z o.o., Artman S.A.,  BrandBQ sp. z o.o. GD&K Consulting sp. z o. o.