<strong>Jacek Palec</strong> <br> – Członek <br> Rady Nadzorczej

Posiada tytuł magistra uzyskany na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (specjalizacja: marketing polityczny) Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 r. W 2012 r. ukończył program Master in Business Incubation organizowany przez NBIA w San Jose SV (USA).  Brał udział w licznych kursach i szkoleniach, takich jak: Przywództwo w drugiej fazie rynku (Euro Bank S.A., 2008 r.), Jak zwiększyć wyniki sprzedaży (Robert Kroll, 2007 r.), Przywództwo sytuacyjne II (House of Skills, 2006 r.), Hipoteczne warsztaty szkoleniowe (Nykredit/Realkredit A/S, Kopenhaga (Dania), 2003 r.). Od 2010 r. jest certyfikowanym coachem EMCC oraz Norman Benett Academy 9 (tytuł: coach praktyk biznesu). Pełnił również funckje wiceprezesa Funduszu Inwestycyjnego AIP Seed Capital oraz wiceprezesa zarządu Fundacji AIP. Miejscem zatrudnienia Jacka Palca jest Frisco S.A., Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w allegro.pl, bdsklep.pl sp z o.o., AIP Group sp. z o.o., Euro Bank S.A., oraz BudBank S.A. / Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.