Mateusz Gzyl – Członek Rady Nadzorczej

Posiada tytuł magistra uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w 2004 r. W 2007 r. uzyskał tytuł zawodowy biegłego rewidenta. Od 2011 r. jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia certyfikowanych księgowych ACCA. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w audycie, zdobyte głównie w podmiotach z tzw. wielkiej czwórki. Wcześniej pracował m.in. w Ernst & Young Audit sp. z o.o, Deloitte Audyt Sp. z o.o., AmRest Sp. z o.o., a także w strukturach Emitenta, gdzie w latach 2017-2020 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego. W latach 2020-2021 pracował jako Dyrektor Finansowy w Summa Linguae S.A.. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Finansowego w randze członka zarządu w CSG S.A.