<strong>Tomasz Czechowicz</strong> <br> – Członek <br> Rady Nadzorczej

Posiada tytuł magistra w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, uzyskany na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 1997 r. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania, organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, w roku 1998. Również w 1998 r. uzyskał tytuł MBA Uniwersytetu Minnesoty. W 1994 r. uzyskał tytuł inżyniera organizatora przemysłu Politechniki Wrocławskiej. Obecnie Tomasz Czechowicz zatrudniony jest w MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., Private Equity Managers S.A. (oraz MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w JTT-Computer S.A., ATM S.A., Geewa a.s., (Praga, Czechy), Invia.cz, a.s. (Czechy), Frisco.pl S.A., KupiVIP Holding (Rosja), Windeln.de (Niemcy), Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Turcja), Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o., Morele.net sp. z o.o., ATM S.A. Jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, a także wspólnikiem w spółkach kapitałowych i osobowych.