<strong>Bogusław Kwiatkowski</strong> <br> – Członek Zarządu <br> ds. operacyjnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunku Finanse Przedsiębiorstw.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu procesami i projektami IT, oraz reorganizacji przedsiębiorstw. W trakcie swojej kariery piastował stanowiska Project Managera i Dyrektora Działu ERP w ComArch SA; Project Managera i Kierownika Działu Wdrożeń w Artman SA i LPP SA w których m.in. był odpowiedzialny za projekt integracji systemowych po połączeniu obydwu Spółek.

W Answear.com SA od początku istnienia Spółki odpowiada za sprawy operacyjne w tym nadzór nad obszarem IT, Logistyki, Administracji i Kadr i Płac. Równolegle pełni funkcje doradcze dla obszaru IT w spółce BrandBQ Sp z o.o. (Medicine)