WZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 8 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 8 czerwca 2022

Projekty uchwał WZA

Informacja o liczbie głosów i akcji

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 1

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 3

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała Zarządu

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o braku transmisji obrad WZA

Formularz Wykonywania Prawa Głosu Przez Pełomocnika WZA 8.06.2022

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2021

Sprawozdanie z badania 31.12.2021

Raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

List Prezesa Zarządu Answear.com

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – uzupełnione

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał – uzupełnione

Projekty uchwał

Informacje o liczbie akcji i głosów

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2019-2020

Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

Uchwała Zarządu

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika – uzupełniony

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Uchwała Rady Nadzorczej

Wniosek akcjonariusza

Uchwały Rady Nadzorczej

Pozostałe dokumenty dotyczące WZA

Informacja o braku transmisji obrad WZA

Klauzula Informacyjna RODO

Załączniki