Raport roczny R 2020

Tytuł raportu: Raport roczny R  2020
Data: 27.04.2021 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów409 457311 20791 51672 343
Zysk (strata) z działalności operacyjnej22 1034 3744 9401 017
Zysk (strata) brutto12 4921 4662 792341
Zysk (strata) netto8 54210 8741 9092 528
EBITDA30 1649 6136 7422 235
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 297-1 7363 419-404
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 317-4 257-741-990
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 13810 745-4782 498
Przepływy pieniężne netto, razem9 8424 7522 2001 105
Aktywa, razem242 523207 25752 55348 669
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania177 891153 01338 54835 931
Zobowiązania długoterminowe64 36755 31913 94812 990
Zobowiązania krótkoterminowe113 52397 69424 60022 941
Kapitał własny64 63254 24414 00512 738
Kapitał zakładowy767734166172
Liczba akcji (w szt.)15 349 00014 671 00015 349 00014 671 000
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)15 362 13714 671 00015 362 13714 671 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,560,740,120,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,560,740,120,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,213,700,910,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,213,700,910,87
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-27Krzysztof BajołekPrezes ZarząduKrzysztof Bajołek
2021-04-27Adam WójcikowskiWiceprezes Zarządu ds. finansowychAdam Wójcikowski
2021-04-27Magdalena DąbrowskaCzłonek ZarząduMagdalena Dąbrowska
2021-04-27Bogusław KwiatkowskiCzłonek ZarząduBogusław Kwiatkowski