podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021 - 2022

Tytuł raportu: podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021 - 2022
Data: 09.07.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   29/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Answear.com S.A. (dalej również jako: "Spółka") informuje, że w dniu 9 lipca 2021 r. zakończyło się głosowanie Rady Nadzorczej Spółki, w wyniku którego Rada Nadzorcza wybrała BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata zakończone 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2022 r. oraz do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r. oraz 30 czerwca 2022 r.