Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce

Tytuł raportu: Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce
Data: 10.11.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   37/2021

Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Answear.com S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 9 listopada 2021 r. otrzymał od Pana Adama Wójcikowskiego – Wiceprezesa Zarządu, Pani Magdaleny Dąbrowskiej – Członka Zarządu, Pana Bogusława Kwiatkowskiego – Członka Zarządu ds. operacyjnych oraz Pana Jacka Dziadusia – Dyrektora finansowego zawiadomienia o nabyciu akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego.

Treść otrzymanych zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.