Powołanie osoby zarządzającej

Tytuł raportu: Powołanie osoby zarządzającej
Data: 29.11.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   40/2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Answear.com S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie: § 13 ust 4 oraz § 19 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki powołała Pana Wojciecha Tomaszewskiego na Członka Zarządu ds. ekspansji i sprzedaży na rynkach zagranicznych ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2021 r.

Pan Wojciech Tomaszewski ukończył studia na wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku 2001 uzyskując tytuł magistra ekonomii, w latach 2000 - 2001 studiował na Syddansk Universitet - University of Southern Denmark w zakresie International Economics, a  w latach 2017 - 2018 ukończył Polsko - Amerykańską Szkołę Biznesu Politechniki Krakowskiej _ Central Connecticut State University uzyskując stopień Executive Master of Business Administration (MBA).

Pan Wojciech Tomaszewski ma 23-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 20-letnie doświadczenie menedżerskie, w branżach: fashion, handel/retail, portale internetowe, marketing, sprzedaż, e-commerce. Współpracuje ze Spółką począwszy od 2012 na stanowisku Dyrektora Marketingu i E-commerce. W latach 2004 do 2012 pracował w Grupie Onet.pl S.A. na stanowiskach: E-commerce Manager, Head of E-commerce Department, Menedżer ds. Rozwoju Produktu i Biznesu VOD/Video. W okresie od lutego do lipca 2004 r. pracował w Valeo S.A. na stanowisku International Buyer, a  w latach 2001-2004 w Geant Polska (Groupe Casino), gdzie po ukończeniu programu Management Trainee, pracował m.in. na stanowisku Kupca.

Pan Wojciech Tomaszewski uczestniczył w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach związanych z zarządzaniem, umiejętnościami menedżerskimi, negocjacjami, marketingiem, sprzedażą i zarządzaniem zespołem i projektami. Jest też wieloletnim wykładowcą uniwersyteckim (m.in. Wyższa Szkoła Europejska 2010-2017) oraz wielokrotnym prelegentem na konferencjach branżowych, głównie w tematach związanych z marketingiem, e-commerce i ekspansją zagraniczną.

Pan Wojciech Tomaszewski jest współzdobywcą kilkudziesięciu nagród, w kilku krajach, dla marek, którymi zarządzał, m.in. dla najlepszego produktu, najlepszej firmy, najlepszej usługi, najlepiej przeprowadzonej ekspansji zagranicznej czy najlepszej kampanii reklamowej. Jest również zdobywcą tytułu Dyrektora Marketingu Roku 2018 (w ramach konkursu organizowanego przez Executive Summit _ Mediarun) oraz Dyrektora e-Commerce roku 2020 w ramach konkursu organizowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej.

Pan Wojciech Tomaszewski oświadczył, że nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.