Przedłużenie współpracy z Bankiem Handlowym SA z siedzibą w Warszawie

Tytuł raportu: Przedłużenie współpracy z Bankiem Handlowym SA z siedzibą w Warszawie
Data: 17.11.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   27/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Answear.com SA (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 16 listopada 2022 r. Spółka zawarła z Bankiem Handlowym SA w Warszawie :

a) Aneks do Umowy ramowej o linię rewolwingową na udzielanie gwarancji bankowych, otwieranie akredytyw i udzielanie kredytów handlowych zwiększający limit zaangażowania z 15,0 mln PLN do 17,5 mln PLN

b) Umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 7,5 mln PLN (lub 1,3 mln EUR)

Umowy wprowadzają zabezpieczenia dla banku w postaci:

- cesji wierzytelności z tytułu umowy na usługi kurierskie zawartej z DPD Polska;

- ustanowienie pełnomocnictw do wszystkich rachunków zagranicznych prowadzonych przez Spółkę w oddziałach CitiBank;

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ("KPC").

źródło: biznes.pap.pl