Wstępne wybrane dane dotyczące sprzedaży Answear.com SA za IV kwartał 2022 r. oraz 12 m-cy 2022 r.

Tytuł raportu: Wstępne wybrane dane dotyczące sprzedaży Answear.com SA za IV kwartał 2022 r. oraz 12 m-cy 2022 r.
Data: 05.01.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   1/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Answear.com SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane dotyczące sprzedaży Spółki za IV kwartał 2022 r. oraz 12 miesięcy 2022 r. wraz z wartościami porównawczymi za IV kwartał 2021 r. oraz 12 miesięcy 2021 r.

Wstępne dane dotyczące sprzedaży za IV kwartał 2022 r. oraz 12 miesięcy 2022 r.:

- W czwartym kwartale 2022 r. sprzedaż online (1) wzrosła o 33% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r., osiągając wartość 375 mln zł (IV kwartał 2021 r.: 282 mln zł). Sprzedaż online za 12 miesięcy 2022 r. wyniosła 982 mln zł i wzrosła o 36% w porównaniu do 12 miesięcy 2021 r., w których zanotowano sprzedaż online w wysokości 721 mln zł;

- Przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF (2) w czwartym kwartale 2022 r. wyniosły 359 mln zł osiągając dynamikę 4Q2022 / 4Q2021 na poziomie 39% (IV kwartał 2021 r.: 259 mln zł). Przychody ze sprzedaży za 12 miesięcy 2022 r. wyniosły 969 mln zł i wzrosły o 42% w porównaniu do 12 miesięcy 2021 r., w którym przychody ze sprzedaży wyniosły 683 mln zł.

Komentarz Zarządu Spółki do danych liczbowych:

Czwarty kwartał br. to okres rekordowej sprzedaży Spółki z osiągniętą dynamiką r/r na kwartalnej sprzedaży online w wysokości 33%, co w połączeniu ze bardzo dobrymi wynikami 3Q2022 zaowocowało wzrostami drugiego półrocza 2022 na poziomie 40%, czyli powyżej dynamiki osiągniętej w pierwszym półroczu wynoszącej 31%, i to pomimo bardzo wysokiej bazy w roku poprzednim, zwłaszcza w IV kwartale. Answear.com jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się platform e-commerce w Europie w branży fashion, skutecznie realizując założenia strategiczne i kontynuując realizację dynamicznych wzrostów, pomimo trudniejszych warunków makroekonomicznych obserwowanych w 2022 r.

Osiągnięcie tak dobrych wyników sprzedażowych w czwartym kwartale, jak i  w całym 2022 roku, to efekt konsekwentnej realizacji strategii firmy, oraz wysokiej skuteczności w jej egzekucji, przejawiającej się między innymi w:

- optymalnym zatowarowaniu kolekcji jesień-zima 2022 i efektywnym zarządzania zapasami magazynowymi, trafnie odpowiadającym na potrzeby konsumenta na poszczególnych rynkach regionu;

- rozwoju oferty w nowych kategoriach, premium, sport/outdoor, oraz home _ lifestyle, cieszącej się dużym zainteresowaniem zwłaszcza w okresie przedświątecznym wśród klientów poszukujących inspirujących prezentów;

- bardzo dobrych rezultatów ekspansji geograficznej przeprowadzonej pod koniec 2021 oraz w 1H 2022 - nowe rynki obecnie generują sprzedaż powyżej założonych planów;

- efektywnych działań marketingowych, w tym kampanii reklamowych prowadzonych w TV, które wspierały proces budowania świadomości marki oraz skutecznie wspomagały sprzedaż w najważniejszym okresie dla biznesów on-line, czyli Black Friday / Black Week oraz okresie świątecznym;

- pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej - skutecznych działań sprzedażowych na rynku ukraińskim;

- usprawnień technologicznych i operacyjnych pozwalających na utrzymanie najkrótszych możliwych czasów dostawy, mimo zwiększonych wolumenów zamówień, skutkujących wysokim stopniem satysfakcji klientów.

Objaśnienia:

(1) Sprzedaż online obejmuje zafiskalizowaną sprzedaż w danym okresie, z uwzględnieniem zafiskalizowanych, czyli dokonanych przez klientów i przyjętych na magazyn zwrotów w tym okresie, jak również sprzedaż prowadzoną na zasadach komisu wyrażoną w pełnej wartości (w cenie sprzedaży netto do klienta) oraz opłaty klientów za transport przesyłek o wartości poniżej progu darmowej dostawy;

(2) Przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF obejmują przychody ze sprzedaży towarów zakupionych na rachunek własny i przychody ze sprzedaży usług, czyli głównie prowizje z tytułu sprzedaży komisowej, prowizję za prowadzenie sklepu www.wearmedicine.com oraz opłaty klientów za transport przesyłek poniżej progu darmowej dostawy. Przychody ze sprzedaży uwzględniają również wartość rezerw na spodziewane w kolejnym okresie zwroty dotyczące sprzedaży z raportowanego okresu oraz wartość rezerwy na program lojalnościowy dla klientów.

Zastrzeżenie: Spółka informuje, że przedstawione dane sprzedażowe są wstępne, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą różnić się od ostatecznych danych za IV kwartał 2022 r. i 12 m-cy 2022 r., które będą znane po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

źródło: biznes.pap.pl