Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Tytuł raportu: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Data: 22.05.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   15/2023

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000816066) ("Spółka"), zawiadamia, że w dniu 22 maja 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie o rezygnacji Pana Krzysztofa Konopińskiego z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2023 r.

Powodem rezygnacji jest potencjalny konflikt interesów w związku z działalnością w ramach utworzonego przez Pana Krzysztofa Konopińskiego funduszu private equity.

źródło: biznes.pap.pl