Rejestracja zmiany statutu Spółki Answear.com SA, rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Tytuł raportu: Rejestracja zmiany statutu Spółki Answear.com SA, rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Data: 26.05.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   16/2023

Rejestracja zmiany statutu Spółki Answear.com SA, rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Answear.com S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 26 maja 2023 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 maja 2023 r. w przedmiocie zmiany statutu Spółki.

Zmiana polega na dodaniu w statucie Spółki par. 4 (1) w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 27.500 zł. Treść dodanego par. 4 (1) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje, że kapitał zakładowy Spółki wynosi: 874.702,75 złotych i dzieli się na:

- 14.671.000 akcji serii A, uprawniających do 14.671.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

- 367.000 akcji serii B, uprawniających do 367.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy;

- 311.000 akcji serii C, uprawniających do 311.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy;

- 1.841.000 akcji serii D, uprawniających do 1.841.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

- 154.905 akcji serii E, uprawniających do 154.905 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

- 149.150 akcji serii F, uprawniających do 149.150 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 17.494.055 głosów.

Wartość nominalna każdej z ww. akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F wynosi 0,05 (pięć groszy) złotych.

Tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik nr 2 do raportu.

źródło: biznes.pap.pl