Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2023 r.

Tytuł raportu: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2023 r.
Data: 02.06.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   20/2023

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Answear.com S.A. podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("Walne Zgromadzenie") zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku.

Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://answear.com/relacje-inwestorskie/ir/wza

źródło: biznes.pap.pl