Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.

Tytuł raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
Data: 31.01.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   2/2024

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Answear.com SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku:

1. Raport roczny za 2023 r.: 26 marca 2024 r.

2. Raport za I półrocze 2024 r.: 18 września 2024 r.

3. Raporty kwartalne:

- raport za I kwartał 2024 r.: 27 maja 2024 r.

- raport za III kwartał 2024 r.: 19 listopada 2024 r.

Jednocześnie Zarząd Answear.com SA informuje, że Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2024 r., zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

źródło: biznes.pap.pl