Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

Tytuł raportu: Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
Data: 02.04.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   3/2024

Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Answear.com S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 29 marca 2024 r. oraz w dniu 2 kwietnia 2024 r. Spółka otrzymała od Pani Magdaleny Dąbrowskiej - Członka Zarządu zawiadomienia o zbyciu akcji Spółki.

Treść otrzymanych zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

źródło: biznes.pap.pl