Wstępne wybrane dane dotyczące sprzedaży Answear.com SA za I kwartał 2024 r.

Tytuł raportu: Wstępne wybrane dane dotyczące sprzedaży Answear.com SA za I kwartał 2024 r.
Data: 04.04.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   4/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Answear.com SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane dotyczące sprzedaży Spółki za I kwartał 2024 r. wraz z wartościami porównawczymi za I kwartał 2023 r.:

- w pierwszym kwartale 2024 r. sprzedaż online (1) wzrosła o 5 % w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r., osiągając wartość 280 mln zł (I kwartał 2023 r.: 267 mln zł).

- Przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF (2) w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosły 289 mln zł osiągając dynamikę 1Q2024 / 1Q2023 na poziomie 7% (I kwartał 2023 r.: 271 mln zł).

Komentarz Zarządu do danych liczbowych:

Spółka osiągnęła dodatnia dynamikę sprzedaży w 1Q2024, mimo presji następujących negatywnych czynników:

Czynniki zewnętrzne:

1. Słaby popyt konsumencki kształtowany przez sytuację makroekonomiczną, ciepłą zimę (w tym miesiąc luty z rekordowymi temperaturami) oraz niskie wskaźniki sprzedaży detalicznej w kategorii ubrań

2. Blokady rolników na granicy polsko-ukraińskiej, o których szeroko informowały media w Ukrainie, powodujące obniżenie wolumenu składanych zamówień przez klientów na tym rynku

3. Umocnienie się złotego względem euro oraz walut regionu CEE. Answear jako eksporter realizuje ok 80% swojej sprzedaży poza granicami Polski, co powoduje że dynamika przychodów ze sprzedaży w porównaniu rdr jest zależna od kształtowania się kursu polskiej waluty. Średni kurs w euro w 1Q2024 obniżył się o 8,0% w porównaniu do 1Q2023, kurs ukraińskiej hrywny w tym samym okresie obniżył się aż o 16,9%, analogicznie kursy innych walut regionu w których Answear realizuje sprzedaż, obniżyły się od 7,9% w przypadku węgierskiego forinta aż do spadku kursu o 12,7% dla czeskiej korony. Oczyszczając dynamikę przychodów ze sprzedaży o wpływ umacniającej się złotówki, Spółka zanotowałaby wyższy wzrost sprzedaży o ok. 10 p.p. Ze względu na wymagające otoczenie konkurencyjne, słaby popyt konsumencki oraz wymogi dyrektywy omnibus możliwości reagowania ceną na niekorzystne kształtowanie się kursów walut były ograniczone.

Czynniki wewnętrzne:

1. Osłabienie popytu konsumenckiego w drugiej połowie 2023 r. poskutkowało podjęciem decyzji o ograniczeniu budżetów zakupowych na sezon AW23 celem dostosowania poziomu zapasów do sytuacji rynkowej oraz uniknięcia nadmiernego zatowarowania. Asekuracyjne podejście do zmniejszenia budżetów zakupowych wpłynęło negatywnie na poziom realizowanych przychodów w okresie zimowej wyprzedaży, ale pozytywnie w postaci niskiego poziomu zapasów po sezonie.

2. Kontynuacja strategii premiumizacji oferty, powodująca przejściowe obniżenie konwersji i powracalności klientów na skutek zmian w ofercie produktowej. Pozytywne efekty w postaci wzrostu średniej wartości zamówienia i poprawy rentowności powinny być widoczne w najbliższych kwartałach.

Spółka pozytywnie ocenia pierwsze tygodnie już rozpoczętej sprzedaży kolekcji wiosna-lato 2024, co w połączeniu z oceną jakości jak i odpowiednim poziomem zatowarowania Spółki na nadchodzący sezon, daje podstawę do oczekiwania lepszych wyników sprzedażowych w drugim kwartale br.

Objaśnienia:

(1) Sprzedaż online obejmuje zrealizowaną przez klientów za pomocą internetu zafiskalizowaną sprzedaż w danym okresie, z uwzględnieniem zafiskalizowanych, czyli dokonanych przez klientów i przyjętych na magazyn zwrotów w tym okresie, jak również sprzedaż prowadzoną na zasadach komisu wyrażoną w pełnej wartości (w cenie sprzedaży netto do klienta) oraz opłaty klientów za transport przesyłek o wartości poniżej progu darmowej dostawy;

(2) Przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF obejmują przychody ze sprzedaży towarów zakupionych na rachunek własny i przychody ze sprzedaży usług, czyli głównie prowizje z tytułu sprzedaży komisowej, prowizję za prowadzenie sklepu www.wearmedicine.com oraz opłaty klientów za transport przesyłek poniżej progu darmowej dostawy. Przychody ze sprzedaży uwzględniają również rezerwy na spodziewane w kolejnym okresie zwroty dotyczące sprzedaży z raportowanego okresu oraz rezerwy na program lojalnościowy dla klientów, jak również sprzedaż realizowaną w sklepie stacjonarnym PRM.

Zastrzeżenie: Spółka informuje, że przedstawione dane sprzedażowe są wstępne, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą różnić się od ostatecznych danych za I kwartał 2024 r., które będą znane po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

źródło: biznes.pap.pl