Wstępne wybrane dane dotyczące sprzedaży Answear.com SA za II kwartał 2024 r. oraz I półrocze 2024 r.

Tytuł raportu: Wstępne wybrane dane dotyczące sprzedaży Answear.com SA za II kwartał 2024 r. oraz I półrocze 2024 r.
Data: 04.07.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   13/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Answear.com SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane dotyczące sprzedaży Spółki za II kwartał 2024 r. oraz I półrocze 2024 r. wraz z wartościami porównawczymi za II kwartał 2023 r. oraz I półrocze 2023 r.

W drugim kwartale 2024 r. sprzedaż online (1) wzrosła o 21% w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r., osiągając kwotę 344 mln zł (II kwartał 2023 r.: 284 mln zł). Sprzedaż online za I półrocze 2024 r. wyniosła 624 mln zł i wzrosła o 13% w porównaniu do I półrocza 2023 r., w którym zanotowano sprzedaż online w wysokości 551 mln zł.

Przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF (2) w drugim kwartale 2024 r. wyniosły 341 mln zł osiągając dynamikę 2Q2024 / 2Q2023 na poziomie 20% (II kwartał 2023 r.: 285 mln zł). Przychody ze sprzedaży za I półrocze 2024 r. wyniosły 629 mln zł i wzrosły o 13% w porównaniu do I półrocza 2023 r., w którym przychody ze sprzedaży wyniosły 556 mln zł.

Komentarz Zarządu do danych liczbowych:

W drugim kwartale 2024 r. Spółka osiągnęła wysoką dynamikę sprzedaży rdr pomimo wymagającej bazy zeszłego roku oraz wyraźnego wpływu kształtowania się kursów walut na dynamikę sprzedaży wyrażoną w walucie PLN.

Sprzedaż on-line w 2Q2024 wyrażona w walutach stałych jest wyższa od 2Q2023 o 30%, czyli dynamika 2Q2024/2Q2023 jest o 9 p.p. wyższa niż wyrażona w walutach zmiennych. Aprecjacja polskiej złotówki względem EUR oraz innych walut regionu wpływa na raportowane dynamiki sprzedaży ze względu na fakt, że ok 80% sprzedaży Spółki realizowane jest poza granicami Polski.

Wysoka dynamika wzrostu sprzedaży to efekt bardzo dobrej odsprzedaży kolekcji wiosna-lato 2024, której jakość oraz odpowiedni poziom zatowarowania pozwoliły na realizację znaczących wzrostów. Jednocześnie oferta poszerzana jest o nowe marki z segmentu premium, co wspiera realizację założeń strategicznych i zwiększa dynamikę wzrostu przychodów i średnią wartość zamówienia.

W drugim kwartale Spółka prowadziła intensywną kampanię marketingową informującą klienta o premiumizacji oferty w sklepie Answear oraz kampanię rebrandingową marki PRM. Celem prowadzonych na dużą skalę działań marketingowych w mediach szerokozasięgowych jest długofalowe wspieranie sprzedaży poprzez wzrost świadomości marek z portfolio Spółki. W konsekwencji dobre wyniki sprzedażowe zostaną obciążone zwiększonymi nakładami na marketing związanymi z rozwojem nowej marki PRM oraz repozycjonowaniem marki Answear.

Ponadto w drugim kwartale br. miało miejsce otwarcie dwóch concept store w Fabryce Norblina w Warszawie, co wpływa pozytywnie na zwiększenie rozpoznawalności i świadomości marek Answear i PRM w Polsce i wspiera sprzedaż na tym rynku.

W całym pierwszym półroczu 2024 r. Spółka konsekwentnie realizowała założenia strategiczne intensywnie inwestując w działania wspierające sprzedaż, rozwijając markę PRM i otwierając dwa sklepy typu concept store w Warszawie oraz ponosząc zwiększone koszty marketingowe związane z repozycjonowaniem Answear do segmentu premium. Zarząd Spółki uważa, że poczynione inwestycje są trafne i przyniosą wymierne korzyści w kolejnych kwartałach.

Objaśnienia:

(1) Sprzedaż online obejmuje zrealizowaną przez klientów za pomocą internetu zafiskalizowaną sprzedaż w danym okresie, z uwzględnieniem zafiskalizowanych, czyli dokonanych przez klientów i przyjętych na magazyn zwrotów w tym okresie, jak również sprzedaż prowadzoną na zasadach komisu wyrażoną w pełnej wartości (w cenie sprzedaży netto do klienta) oraz opłaty klientów za transport przesyłek o wartości poniżej progu darmowej dostawy;

(2) Przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF obejmują przychody ze sprzedaży towarów zakupionych na rachunek własny i przychody ze sprzedaży usług, czyli głównie prowizje z tytułu sprzedaży komisowej, prowizję za prowadzenie sklepu www.wearmedicine.com oraz opłaty klientów za transport przesyłek poniżej progu darmowej dostawy. Przychody ze sprzedaży uwzględniają również rezerwy na spodziewane w kolejnym okresie zwroty dotyczące sprzedaży z raportowanego okresu oraz rezerwy na program lojalnościowy dla klientów, jak również sprzedaż realizowaną w sklepach stacjonarnych marek Answear i PRM.

Zastrzeżenie: Spółka informuje, że przedstawione dane sprzedażowe są wstępne, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą różnić się od ostatecznych danych za II kwartał 2024 r. oraz I półrocze 2024 r., które będą znane po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

źródło: biznes.pap.pl