Girl Power w Europie – jak kolekcja answear.LAB wspiera kobiety?

Zofia O.
|
08 października 2021
|
Przeczytasz w 5 min
Przeczytasz w 5 min
Przeczytasz w 5 min

Girl Power dodaje mocy nie tylko Tobie! Poznaj sytuację mieszkanek innych zakątków Europy i sprawdź, kogo jeszcze wspieramy poprzez naszą limitowaną kolekcję.

Kolekcja Girl Power od momentu swojej premiery cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Wierzymy siłę kobiet, siostrzeństwo i wzajemne wsparcie. Każda z nas, niezależnie od miejsca zamieszkania czy pochodzenia, powinna mieć możliwości godnego życia na własnych zasadach. Dlatego dochód ze sprzedaży kolekcji Girl Power trafi do fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską w 2019 r. Organizacja ta dodaje kobietom z całego świata skrzydeł poprzez wyrównywanie szans społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz pomaga osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.Nasze działania nie kończą się tylko na Polsce – w innych krajach dochód ze sprzedaży trafi na konto lokalnych fundacji i organizacji działających na rzecz kobiet. Jak wygląda sytuacja mieszkanek innych rejonów Europy? Z jakimi problemami muszą sobie radzić?

Girl Power na Słowacji

Różnice pomiędzy sytuacją kobiet a mężczyzn na Słowacji zacierają się bardzo wolno – wynika to m.in z tego, iż jest to kraj konserwatywny, w którym nadal popularne są stereotypy dotyczące płci. Duża część społeczeństwa nadal uważa, że rolą męczyzny jest praca i zarabianie pieniędzy, z kolei kobieta powinna opiekować się dziećmi i dbać o dom. Kobiety nadal zarabiają mniej od mężczyzn (choć w przypadku wyższego wykształcenia ta różnica maleje), a na kierowniczych stanowiskach przeważają mężczyźni.

Środki ze sprzedaży kolekcji Girl Power na Słowacji trafią do fundacji  Karpatská nadácia, która od 27 lat wspiera swoich podopiecznych finansowo i materialnie oraz  zapewnia dostęp do edukacji Fundacja ta działa także na rzecz poprawy pozycji kobiet na rynku pracy.

Girl Power w Czechach

Czeszki, choć w większości są lepiej wykształcone niż mężczyźni, nadal mają problem z awansami, objęciem wyższych stanowisk kierowniczych czy politycznych. Kobiety w Czechach  zarabiają mniej od mężczyzn na podobnych stanowiskach.

Cały dochód ze sprzedaży kolekcji Girl Power w Czechach trafi do niezależnej fundacji NADACE VIA, która wspiera osoby aktywne, pragnące ożywić i ulepszyć przestrzeń wokól siebie. Każdy, bez względu na to, gdzie mieszka i skąd pochodzi, powinien móc żyć godnie na własnych warunkach. Często sprawcami zmian są kobiety, które pragną przyjaznego miejsca do życia dla siebie, swoich rodzin i znajomych.

Girl Power w Bułgarii

Z nierównościami na rynku pracy mierzą się także kobiety w Bułgarii, które średnio zarabiają ok. 14% mniej niż mężczyźni, wykonując tą samą pracę (a dodatkowo na ich głowę spada ciężar wychowania dzieci). W ciężkiej sytuacji znajdują się zwłaszcza kobiety powyżej 55. roku życia, wykonujące ciężką, fizyczną, lecz nisko opłacaną pracę. Sytuacji nie poprawiła pandemia Covid-19, która negatywnie wpłynęła na działania sektorów, w których przeważają kobiety, jak: handel, turystyka, opieka zdrowotna i edukacja. Problemy bułgarskich kobiet nie kończą się na pracy – wiele z nich dotyka bowiem przemoc domowa. W Bułgarii nie ma efektywnych przepisów zapobiegających jej. Co więcej, jest to jeden z 6 krajów członkowskich Unii Europejskiej, który nie ratyfikował Konwencji Stambulskiej. Jak podają statystyki, podczas pandemii przemoc domowa wzrosła o 80%, choć ciężko jest ocenić faktyczną skalę – państwo nie prowadzi dokładnych statystyk.

Środki ze sprzedaży kolekcji w Bułgarii zasilą konto 2 organizacji. Bulgarian Fund for Women jest jedynym lokalnym darczyńcą w Bułgarii, który pozyskuje fundusze i przyznaje dotacje organizacjom pozarządowym działającym na rzecz praw kobiet i dziewcząt, eliminującym stereotypy związane z płcią, przemoc ze względu na płeć i dyskryminację oraz dbającym o równość płci we wszystkich sferach życia.

Druga fundacja Maiko Mila wspiera materialnie matki niepełnosprawnych dzieci i umożliwia im podjęcia pracy. W Bułgarii nie istnieje powiem sprawny system pomocy społecznej wspierający rodziny z niepełnosprawnością, wobec tego kobiety – często główne opiekunki niepełnosprawnych dzieci, pozostają bez środków do życia.

Girl Power w Rumunii

Co ciekawe, w Rumunii stwierdzono jedną z najmniejszych różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej (ten kraj plasuje się tuż za Luksemburgiem). Pomimo tej optymistycznej sytuacji nadal jest dużo do zrobienia, zwłaszcza w kwestii aktywizacji kobiet, dyskryminacji i stereotypów. Po wyborach parlamentarnych w grudniu 2020 r. zwiększyła się liczba mężczyzn w parlamencie, w rządzie zasiada tylko jedna ministra, a w zarządzie Banku Narodowego Rumunii nie ma ani jednej kobiety – warto działać! Zysk ze sprzedaży kolekcji Girl Power trafi do CONAF – Confederația Națională de Antreprenoriat Feminin din România, która działa na rzecz równości płci i szans w środowisku przedsiębiorców. Organizacja  ta zachęca kobiety do dostrzegania ich potencjału, własnych mocnych stron oraz uwierzenia w swoje możliwości i działania.

Girl Power na Ukrainie

Ukrainki borykają się z problemem przemocy domowej – choć państwo przyjęło międzynarodowe przepisy w tym zakresie, nadal jest problem ze stosowaniem ich w praktyce. Co więcej, w kraju pokutuje przekonanie, że przemoc domowa jest “sprawą rodzinną”, dlatego kobiety boją się zgłosić po pomoc. Niejasne przepisy dotyczące opieki rodzicielskiej powodują porwania dzieci czy utrudnianie kontaktu z drugim rodzicem. Kwestiami tymi zajmuje się fundacja Жінки UA (WomenUA), założona przez dziennikarkę i gwiazdę TV Polinę Nenia, która sama musiała walczyć z nierównym traktowaniem i niechroniącym matek prawem. To właśnie na konto tej organizacji trafi zysk ze sprzedaży kolekcji Girl Power.

Girl Power na Węgrzech

Z nierównościami i stereotypami dotyczącymi płci borykają się również Węgierki. Dlatego środki ze sprzedaży kolekcji zostaną przekazane fundacji Noi Erdek. Organizacja walczy o równość płci i zabiega o poprawę sytuacji społecznej kobiet i jakości ich życia. Stara się także zwalczać wszelkie formy dyskryminacji i przemoc wobec kobiet.

Dodatkowo, kolekcję Girl Power wspierają i promują inspirujęce Węgierki: znana na całym świecie ilustratorka Lainey Molnar, która w swoich pracach podejmuje tematykę kobiecą, głuchoniema modelka i influencerka Weisz Fanni oraz Marge – piosenkarka, songwriterka oraz aktywistka podejmująca trudne tematy.