Polityka prywatności

 

 

 

 

1. DEFINICJE

     1.1. Administrator lub Answear – Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-564), Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000816066, NIP: 6793080390, REGON: 122515020. 

    1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 

    1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności, zawierająca informacje o przetwarzaniu Danych osobowych oraz używaniu plików cookies i podobnych technologii śledzących w ramach Serwisu. 

    1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

    1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora w domenie https://answear.com/, dostępny za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz poprzez aplikację mobilną „Answear – fashion store”. 

    1.6. Sklep – sklep internetowy Answear dostępny za pośrednictwem Serwisu, poprzez który Answear prowadzi sprzedaż towarów na odległość. 

    1.7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce. 

    1.8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE

    2.1. W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu zbieramy dane potrzebne do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności w Serwisie. W tym zakresie jesteśmy administratorem Twoich Danych osobowych i przywiązujemy dużą wagę do ich odpowiedniej ochrony. Dbamy o to, aby prowadzone przez nas procesy przetwarzania danych były zgodne z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z RODO. Naszym celem jest umożliwienie Ci uzyskania pełnej informacji w zakresie przetwarzania przez nas Twoich Danych osobowych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z przysługujących uprawnień. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje Dane osobowe. 

    2.2. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Dlatego co pewien czas możemy przypomnieć Ci o konieczności ich aktualizacji wysyłając wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail lub wyświetlając odpowiedni komunikat w Serwisie po zalogowaniu na konto. 

 

3. JAK MOGĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM ORAZ IOD?

3.1. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw napisz bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: privacy@answear.com (ten adres email nie służy do przesyłania ofert współpracy oraz marketingowych, takie wiadomości będą ignorowane przez nas system obsługi zgłoszeń) lub na adres naszej siedziby (Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków), ewentualnie skorzystaj z formularza kontaktowego. Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Popiel.

 

4. W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

    4.1. Pozyskujemy Twoje Dane osobowe bezpośrednio od Ciebie w celu prawidłowej realizacji naszych usług oraz sprawnego funkcjonowania naszego Serwisu. Przekazujesz nam swoje dane przede wszystkim poprzez dedykowane formularze, gdy dokonujesz zakupów w naszym Sklepie, prowadzonym w oparciu o Regulamin Sklepu, dołączasz do programu lojalnościowego Answear Club, zapisujesz się do naszego newslettera lub kontaktujesz się z nami np. za pomocą formularza kontaktowego. Otrzymujemy Twoje dane także wtedy, gdy korzystasz z innych usług dostępnych w Serwisie np. przeglądasz produkty oferowane w Sklepie.
 

5. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE? 

    5.1. Do Ciebie należy decyzja, czy i jakie Dane osobowe nam podasz – nie jest to obowiązkowe. Pamiętaj jednak, że w niektórych przypadkach podanie Danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji oferowanych przez nas usług lub warunkuje zawarcie i wykonanie umowy, co szczegółowo opisaliśmy poniżej. 

 

6. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

 

KORZYSTANIE Z SERWISU 

    6.1. Gdy korzystasz z Serwisu, a nie jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem (tj. nie posiadasz konta w Serwisie), Twoje Dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez nas: 

    6.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

    6.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 

    6.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych; 

    6.1.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING. 

    6.2. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia przez nas usług). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 


REJESTRACJA I OBSŁUGA KONTA 

    6.3. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi możesz podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

    6.4. Twoje Dane osobowe są przetwarzane: 

    6.4.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

    6.4.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; 

    6.4.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych; 

    6.4.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING. 

    6.5. Na konto w Serwisie możesz zalogować się również za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. W takim wypadku Serwis pobierze z Twojego konta w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Zakres Twoich danych, do których uzyskamy dostęp, zostanie wskazany w komunikacie wyświetlonym wraz z zapytaniem o chęć kontynuowania logowania. Kontynuowanie logowania oznaczać będzie przekazanie wskazanych danych do naszego Serwisu. Facebook zapamięta Twój wybór i w przypadku logowania za pośrednictwem tego portalu po raz kolejny, komunikat nie zostanie ponownie wyświetlony. Szczegółowe informacje o zakresie i celach przetwarzania danych przez portal, a także powiązane z tym prawa i opcje konfiguracji umożliwiające ochronę prywatności opisano w polityce prywatności Facebook. 

6.5.1. Na konto w Serwisie możesz zalogować się również za pośrednictwem identyfikatora AppleID. W takim wypadku Serwis pobierze z Twojego konta w ramach serwisu Apple jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Zakres Twoich danych, do których uzyskamy dostęp, zostanie wskazany w komunikacie wyświetlonym wraz z zapytaniem o chęć kontynuowania logowania. Kontynuowanie logowania oznaczać będzie przekazanie wskazanych danych do naszego Serwisu. Szczegółowe informacje o zakresie i celach przetwarzania danych przez  Apple Inc., a także powiązane z tym prawa i opcje konfiguracji umożliwiające ochronę prywatności opisano w polityce prywatności Apple.

6.5.2. Na konto w Serwisie możesz zalogować się również za pośrednictwem swojego konta Google. W takim wypadku Serwis pobierze z Twojego konta Google jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Zakres Twoich danych, do których uzyskamy dostęp, zostanie wskazany w komunikacie wyświetlonym wraz z zapytaniem o chęć kontynuowania logowania. Kontynuowanie logowania oznaczać będzie przekazanie wskazanych danych do naszego Serwisu. Google zapamięta Twój wybór i w przypadku logowania za pośrednictwem tego portalu po raz kolejny, komunikat nie zostanie ponownie wyświetlony. Szczegółowe informacje o zakresie i celach przetwarzania danych przez portal, a także powiązane z tym prawa i opcje konfiguracji umożliwiające ochronę prywatności opisano w polityce prywatności Google.

6.6. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób. 


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

    6.7. Złożenie przez Ciebie zamówienia towaru lub usługi przez nas oferowanych wiąże się z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 

    6.8. Twoje Dane osobowe są przetwarzane: 

    6.8.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

    6.8.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

    6.8.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 

    6.8.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych. 6.9. Usługa Wear&Share dostępna pod adresem https://wearshare.answear.com/ jest oferowana przez podmiot inny niż Answear tj. 3R Recycling Solutions sp. z o.o. SKA z siedzibą w Lublinie, który w razie korzystania z tej usługi jest administratorem Twoich Danych osobowych. Zasady przetwarzania Danych osobowych w związku z realizacją usługi Wear&Share dostępne są w Polityce prywatności wearshare.answear.com.


REKLAMACJE I ZWROTY 

    6.10. Złożenie przez Ciebie reklamacji lub zwrotu wiąże się z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym nie jest obowiązkowe, ale niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych w formularzu zwrotu nie jest obowiązkowe, ale niezbędne dla skutecznego odstąpienia od umowy. 

    6.11. Twoje Dane osobowe są przetwarzane: 

    6.11.1. w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji – podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych jest obowiązek Administratora, wynikający z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

    6.11.2. w celu obsługi zwrotu – podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych jest obowiązek Administratora, wynikający z przepisów prawa konsumenckiego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jeśli podstawą zwrotu są przepisy o prawie odstąpienia od umowy lub niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeśli podstawą zwrotu jest regulamin naszego Sklepu; 

    6.11.3. w celu realizacji innych obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

    6.11.4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 

    6.11.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych. 


FORMULARZ KONTAKTOWY 

    6.12. Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania z Tobą kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych (np. w treści zapytania) jest dobrowolne. 

    6.13. Twoje Dane osobowe są przetwarzane: 

    6.13.1. w celu identyfikacji oraz obsługi Twojego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy i prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą; 

    6.13.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności. 


GEOLOKALIZACJA 

    6.14. Twoje Dane osobowe obejmujące informację o lokalizacji są przetwarzane w celu umożliwienia Ci odszukania najbliższych stacjonarnych punktów dostawy. Skorzystanie z tej funkcjonalności jest opcjonalne oraz niewymagane celem prawidłowego korzystania z Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażana poprzez zezwolenie aplikacji mobilnej „Answear – fashion store” na korzystanie z usług lokalizacji należącego do Ciebie urządzenia mobilnego. Przetwarzamy dane o Twojej lokalizacji tylko w razie wyrażenia zgody. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez cofnięcie uprawnień aplikacji mobilnej w Twoim urządzeniu mobilnym w zakresie dostępu do informacji o lokalizacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

 

7. MARKETING 

    7.1. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na: 

    7.1.1. wyświetlaniu Ci treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna); 

    7.1.2. prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe). 

    7.2. W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych dotyczących Ciebie czynników w celu analizy Twojego zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do Twoich indywidualnych preferencji i zainteresowań. 


REKLAMA BEHAWIORALNA 

7.3. Wraz z naszymi zaufanymi partnerami przetwarzamy Twoje Dane osobowe, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do Twoich preferencji). Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie, przy czym jego konsekwencją jest jedynie wyświetlenie dopasowanej reklamy w oparciu o pozyskane przez nas i naszych partnerów Twoje Dane osobowe. 

7.4. Lista zaufanych partnerów Administratora znajduje się poniżej w rozdziale „Informacje o korzystaniu z plików „cookie”” w zakładce „Nasi Partnerzy”. 


MARKETING BEZPOŚREDNI 

    7.5. W razie wyrażenia zgody, Twoje dane mogą być wykorzystywane przez nas, aby kierować do Ciebie treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail (w formie newslettera), drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą, polegający na marketingu oferowanych towarów i usług. Takie działania są podejmowane przez nas wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili klikając w link, który przesyłamy w każdej wiadomości e-mail zawierającej informację handlową, kontaktując się z nami na adres e-mail: privacy@answear.com (ten adres email nie służy do przesyłania ofert współpracy oraz marketingowych, takie wiadomości będą ignorowane przez nas system obsługi zgłoszeń) lub za pomocą formularza kontaktowego. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia. 

    7.6. Możemy realizować marketing bezpośredni także za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany przez Ciebie adres pocztowy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu oferowanych towarów i usług. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w tym celu. Sprzeciw możesz wyrazić kontaktując się z nami na adres e-mail: privacy@answear.com (ten adres email nie służy do przesyłania ofert współpracy oraz marketingowych, takie wiadomości będą ignorowane przez nas system obsługi zgłoszeń) lub za pomocą formularza kontaktowego. 


POWIADOMIENIA TYPU PUSH 

    7.7. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie powiadomień typu push, możesz otrzymywać powiadomienia w postaci komunikatów wyświetlanych na Twoim urządzeniu mobilnym oraz w używanej przeglądarce internetowej, zawierających treści marketingowe związane z naszymi ofertami, usługami oraz promocjami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu oferowanych towarów i usług w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na otrzymywanie komunikacji w formie powiadomień typu push. Zgodę na otrzymywanie powiadomień typu push możesz wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez zmianę ustawień w używanej przeglądarce internetowej lub w Twoim urządzeniu mobilnym. 


GOOGLE ADS CUSTOMER MATCH 

    7.8. Marketing produktów i usług przez nas oferowanych może odbywać się z wykorzystaniem narzędzia Google Ads Customer Match. Google Ads Customer Match jest to narzędzie pozwalające Administratorowi wczytać zahaszowaną bazę adresów e-mail (lista klientów) do narzędzi Google w celu sprawdzenia, czy w usługach Google zostały utworzone konta użytkowników z użyciem takich samych adresów e-mail (np. YouTube, Gmail, inne). W przypadku potwierdzenia zbieżności adresów e-mail, użytkownikom usług Google mogą zostać wyświetlane po zalogowaniu reklamy Administratora. Informacje na temat wyświetlania reklam według ustalonej listy klientów znajdują się pod linkiem: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263


FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE 

    7.9. Marketing produktów i usług przez nas oferowanych może odbywać się z wykorzystaniem narzędzia Facebook Custom Audience (Niestandardowe grupy odbiorców). Facebook Custom Audience jest to narzędzie pozwalające Administratorowi wczytać zahaszowaną bazę adresów e-mail do narzędzi Facebook w celu sprawdzenia, czy na platformie Facebook zostały utworzone konta użytkowników z użyciem takich samych adresów e-mail. W przypadku potwierdzenia zbieżności adresów e-mail, użytkownikom platformy Facebook mogą zostać wyświetlane po zalogowaniu reklamy Administratora. Więcej informacji na temat niestandardowych grup odbiorców znajdziesz tu: https://pl-pl.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

 

8. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

    8.1. Przetwarzamy Dane osobowe osób odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest). Informacje o przetwarzaniu Danych osobowych w tym zakresie znajdują się w naszej Polityce transparentności https://answear.com/a/polityka-transparentnosci 

 

9. INFORMACJE O KORZYSTANIU Z PLIKÓW „COOKIE” 

 

CZYM SĄ PLIKI COOKIE? 

    9.1. Pliki cookie (inaczej „cookies”) to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika i dokonywanych przez niego czynności. Stosowane przez nas pliki cookie są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie Serwisu indywidualnie do każdego Użytkownika. 


RODZAJE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANE PRZEZ ADMINISTRATORA 

    9.2. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie: 

    9.2.1. Wymagane pliki cookie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Dzięki tym plikom Administrator może zapewnić prowadzenie w bezpieczny sposób takich działań, jak np. realizacja zamówienia Użytkownika, „zapamiętanie” zalogowanego Użytkownika w Serwisie po przejściu na inną stronę lub automatyczne uzupełnienie danych adresowych podczas zakupów. Blokada tych plików cookie w przeglądarce Użytkownika może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu. Te pliki cookie są wymagane i nie jest możliwe ich dezaktywowanie. 

Szczegółowe cele wykorzystania technicznych plików cookie: 

    a) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu; 

    b) realizacja procesów niezbędnych dla zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym m.in.: 

 • dostosowanie zawartości Serwisu w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości pełnego wykorzystania udostępnionych funkcjonalności oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić mu stronę internetową; 
 • poprawna obsługa programu „Poleć znajomemu”, w szczególności umożliwienie weryfikacji źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu; 
 • umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”. 

    9.2.2. Analityczne pliki cookie wykorzystywane są przez Administratora zarówno do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie dla celów biznesowych, jak również pozwalają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Pozwala to zidentyfikować, które funkcjonalności wymagają poprawy lub aktualizacji. Informacje pozyskiwane przez Administratora za pośrednictwem analitycznych plików cookie są anonimowe – na ich podstawie Administrator nie jest w stanie zidentyfikować Użytkownika, od którego zostały pozyskane informacje. 

    9.2.3. Pliki cookie służące personalizacji pozwalają na analizę zachowań Użytkowników w Serwisie oraz ich preferencji zakupowych, co pozwala przekazywać Użytkownikom spersonalizowane podpowiedzi produktów, dokonywać zmian w obrębie funkcjonalności Serwisu oraz zamieszczać sponsorowane treści. Dane pozyskane za pośrednictwem tego rodzaju plików cookie mogą być także wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowywania nowych rozwiązań i funkcjonalności. 

    9.2.4. Reklamowe pliki cookie pozwalają Administratorowi dostosować wyświetlane reklamy do preferencji i zainteresowań Użytkowników tj. kierować do Użytkowników tzw. reklamę behawioralną. Z ich pomocą podmioty współpracujące z Administratorem, takie jak operatorzy serwisów Facebook czy Instagram, będą w stanie odpowiednio dopasować wyświetlane treści reklamowe, tak aby były dostosowane do preferencji Użytkownika. 


OKRES PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES 

    9.3. Opisane powyżej pliki cookies można podzielić na dwa rodzaje z uwagi na okres ich przechowywania: 

    9.3.1. Sesyjne pliki cookie są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. 

    9.3.2. Stałe pliki cookie są przechowywane na Urządzeniu do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Jeżeli Użytkownik nie usunie stałych plików cookie ze swojego Urządzenia, będą one przechowywane przez okres do 60 dni od ich wprowadzenia. 


ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES W SERWISIE 

    9.4. Do poprawnego działania Serwisu konieczne są wyłącznie wymagane pliki cookie. W zakresie pozostałych rodzajów plików cookie możesz wyrazić zgodę na ich stosowanie, ale nie jest to obowiązkowe. Możesz zarządzać zakresem korzystania przez nas z plików cookie analitycznych, służących personalizacji i reklamowych, poprzez wyrażenie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie. Masz możliwość zarządzania zgodami na poszczególne rodzaje plików cookie w dowolnym czasie za pomocą udostępnionego przez nas panelu. Wywołanie panelu jest możliwe poprzez zakładkę „Twoje cookies” umieszczoną w stopce Serwisu. 


NASI PARTNERZY 

    9.5. Niektóre pliki cookie są zamieszczane w Serwisie przez podmioty zewnętrzne – współpracujących z nami partnerów. Aktualną listę partnerów, z którymi współpracujemy w ramach wykorzystywania plików cookie, wraz z kategorią zamieszczanych przez nich cookies, znajdziesz w tabeli poniżej. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera. 

   Partner    Kategoria    Czas życia ciasteczka
   Facebook    Reklama    60 dni
   WP.pl    Reklama    60 dni
   RTB House    Reklama    60 dni
   Google Analytics    Analityka    60 dni
   Lamoda    Reklama    60 dni
   Awin    Reklama    60 dni
   Criteo    Reklama    60 dni
   Allani    Reklama    60 dni
   Onet    Reklama    60 dni
   Shopalike    Reklama    60 dni
   Ceneo    Reklama    60 dni
   OWATag    Analytika    60 dni
   Domodi    Reklama    60 dni
   Google Optimize    Personalizacja    60 dni
   Expert Sender    Analityka    60 dni
   Agora SA    Reklama    60 dni
   Google Ads    Reklama    60 dni
   DV360    Reklama    60 dni
   Convertiser    Reklama    60 dni
   Pinterest    Reklama    60 dni
   Ringier Axel Springer Polska    Reklama    60 dni
   Sellektor    Reklama    60 dni
   360e-com Sp. z o.o.    Reklama    60 dni
   Hotjar    Analytika    60 dni
   mPulse    Analityka    60 dni
   Microsoft Ads    Reklama    60 dni
   mOkazje    Reklama    60 dni
   TikTok    Reklama    60 dni
    Avanti    Marketing    60 dni
    euvic360    Marketing    60 dni

 

 

10. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? 

    10.1. Możemy przekazywać Twoje Dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji świadczonych przez nas usług. 

    10.2. W zależności od wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia lub zwrotu zakupionych towarów, przekażemy Twoje dane niezbędne w celu realizacji dostawy lub zwrotu towarów jednemu z podmiotów, z którymi współpracujemy w tym zakresie. W przypadku skorzystania z usługi geolokalizacji przy wyszukiwaniu stacjonarnych punktów dostawy, Twoje Dane osobowe zostaną przekazane także podmiotom świadczącym usługi lokalizacji. 

    10.3. W zależności od wybranego przez Ciebie sposobu płatności za zakupione towary, przekażemy Twoje dane niezbędne do odbioru lub dokonania płatności jednemu z podmiotów, z którym współpracujemy w zakresie obsługi płatności. 

    10.4. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu, będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom świadczącym na nasze zlecenie usługę wysyłki informacji handlowej, tj. w szczególności: 

    10.4.1. LINK Mobility Poland sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach; 

    10.4.2. ExpertSender S.A. z siedzibą w Gdyni; 

    10.5. Ponadto Twoje dane będą przekazywane podmiotom, które na nasze zlecenie przetwarzają Dane osobowe klientów w zakresie koniecznym do hostingu stron internetowych Sklepu, w szczególności: 

    10.5.1. 3S Data Center S.A. z siedzibą w Katowicach. 

    10.6. Możemy przekazać Twoje Dane osobowe również innym podmiotom, z którymi nawiążemy współpracę, w tym doradcom prawnym, podatkowym, a także świadczącym usługi księgowe, informatyczne, logistyczne oraz marketingowe. 

    10.7. Mamy także prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących naszych Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

 

11. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? 

    11.1. Okres przetwarzania danych przez nas Twoich danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 

    11.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

 

12. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

    12.1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: 

    12.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu Danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje Ci informację o przetwarzaniu Twoich Danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych; 

    12.1.2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje Ci kopię przetwarzanych przez niego Twoich Danych osobowych; 

    12.1.3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne; 

    12.1.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 

    12.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Twoich Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziłaś/eś zgodę, oraz przechowywania danych, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji – lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych); 

    12.1.6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez Ciebie, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również Twojej; 

    12.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; 

    12.1.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu Twoich Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie; 

    12.1.9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 

    12.1.10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, możesz złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce Twojego zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW 

    12.2. Niektóre z powyższych praw możesz realizować samodzielnie. Jeżeli posiadasz konto w Sklepie, zawsze masz dostęp do swoich Danych osobowych oraz możesz je poprawić i zaktualizować.

    12.3. Możesz zgłosić żądanie dotyczące wszystkich powyższych praw kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: privacy@answear.com (ten adres email nie służy do przesyłania ofert współpracy oraz marketingowych, takie wiadomości będą ignorowane przez nas system obsługi zgłoszeń) lub na adres naszej siedziby (Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków), a także korzystając z naszego formularza kontaktowego. 

    12.4. Postaramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Ciebie żądanie oraz udzielić Ci odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych. Otrzymasz odpowiedź w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez nas Twojego żądania. Jeżeli okaże się, że z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, jakie do nas wpłynęły, nie jesteśmy w stanie udzielić Ci informacji o podjętych działaniach w tym terminie – poinformujemy Cię o jego przedłużeniu. 

    12.5. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego, czy to Ty zgłaszasz określone żądanie, możemy zadać Ci kilka dodatkowych pytań umożliwiających weryfikację Twojej tożsamości. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania. Możemy również potrzebować dodatkowych informacji w celu ustalenia dokładnej treści Twojego żądania. 

    12.6. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych zachęcamy do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co przyspieszy weryfikację autentyczności żądania. 

    12.7. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do nas elektronicznie, odpowiedzi udzielimy się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażąda udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udzielimy pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez nas umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi udzielimy drogą elektroniczną. 

    12.8. Przechowujemy informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych. 

 

13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

    13.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 08.2021 r. 

 

 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA – UCZESTNIKÓW PROGRAMU „ANSWEAR CLUB INVESTOR”

 

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych uczestników programu Answear Club Inwestor jest spółka Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000816066 – dalej jako „Administrator” lub „Spółka”.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce: privacy@answear.com (ten adres email nie służy do przesyłania ofert współpracy oraz marketingowych, takie wiadomości będą ignorowane przez nas system obsługi zgłoszeń)

Kontakt fizyczny: Inspektor Ochrony Danych Answear.com Spółka Akcyjna, Al. Pokoju 18, 31-564 Kraków.

 

INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejszy dokument zawiera informacje o zasadach przetwarzania przez Administratora danych osobowych Akcjonariuszy spółki Answear.com Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, którzy są uczestnikami programu Answear Club Inwestor („Akcjonariusz”), dedykowanego dla wszystkich Akcjonariuszy Administratora. Regulamin programu Answear Club Investor („Program”) można znaleźć TUTAJ.

Administrator zapewnia, aby dane osobowe Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi były przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej: „RODO”)

 

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH AKCJONARIUSZY

Dane będą pozyskiwane od Akcjonariuszy za pośrednictwem formularza zapisu do Programu.

Spółka może pozyskiwać  dane Akcjonariuszy z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na podstawie obowiązujących przepisów, w celu potwierdzenia statusu Akcjonariusza Spółki i uprawnień do uczestnictwa w Programie.

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator przetwarza dane przekazane przez Akcjonariusza na formularzu zgłoszenia uczestnictwa do Programu. W zakresie danych pozyskanych z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Spółka przetwarza następujące dane: identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL), dane kontaktowe (adres e-mail), liczba akcji Spółki.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY

Dane osobowe Akcjonariuszy Spółki będą przetwarzane w celach:

 1. realizacji Programu „Answear Club Inwestor” na zasadach określonych w regulaminie Programu, w tym w szczególności kontaktu z Akcjonariuszem, prowadzenia konta Akcjonariusza w ramach Programu, realizacji uprawnień Akcjonariusza wynikających z Programu – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy między Administratorem oraz Akcjonariuszem zawartej w wyniku przystąpienia przez Akcjonariusza do Programu i akceptacji jego Regulaminu. W ramach tego celu będą przetwarzane następujące rodzaje danych osobowych Akcjonariuszy: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, historia zakupów w sklepie internetowym Answear.com, dane potwierdzające status akcjonariusza Spółki;

 

 1. w celu ochrony interesów Administratora, w tym dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest  prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na potwierdzeniu wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobieganiu lub wykrywaniu oszustw lub nadużyć;

 

 1. w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest  prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zbieraniu i przetwarzaniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników sklepu internetowego Answear.com;

 

 1. w celu marketingu towarów oferowanych w sklepie internetowym Answear.com lub partnerów handlowych Administratora kierowanego na adres pocztowy. Podstawą prawną w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes nasz lub naszych partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów. Akcjonariusz może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych w tym celu, a Administrator przestanie to robić. Sprzeciw można wyrazić kontaktując się z Administratorem na podane wyżej dane kontaktowe lub korzystając z formularza zamieszczonego tutaj;

 

 1. w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną – w celu marketingu towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie Internetowym Answear.com, w tym ofert promocyjnych kierowanego drogą elektroniczną. Podstawą prawną w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną przez Akcjonariusza zgodą, polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów. Akcjonariusz może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych w tym celu, a Administrator przestanie to robić. Sprzeciw można wyrazić kontaktując się z Administratorem na podane wyżej dane kontaktowe lub korzystając z formularza zamieszczonego tutaj.

 

Zgoda na wysyłanie informacji handlowej nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili poprzez kontakt na podane wyżej dane lub poprzez kliknięcie w link, który przesyłamy w każdej wiadomości e-mail zawierającej informację handlową. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.

 

OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA DANYCH

Podanie przez Akcjonariusza danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie nie jest obowiązkowe, ale konieczne do przystąpienia do Programu realizowanego przez Administratora.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej, w tym przedawnienia roszczeń, które mogą być podniesione wobec Spółki lub przez Spółkę, jednak nie dłużej niż przez okres:

 1. niezbędny do realizacji Programu, a także potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz w razie konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi;

 

 1. w razie zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych przez Akcjonariusza dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas niezbędny do potwierdzenia wykonania obowiązków przez Administratora oraz w razie konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

 

 1. w zakresie przetwarzania w celach statystycznych – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników sklepu internetowego Answear.com, chyba, że podmiot danych wcześniej wyrazi skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania;

 

 1. w zakresie przetwarzania w celach marketingowych – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu wskazanych w ofercie towarów, chyba że podmiot danych wcześniej wyrazi skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane usługodawcom, z którymi Administrator podjął współpracę w zakresie niezbędnym do prowadzenia i obsługi działalności Administratora, w tym doradcom prawnym, podatkowym, a także świadczącym usługi hostingowe, informatyczne i pocztowe. Dane mogą być udostępniane odpowiednim organom podatkowym lub celno-skarbowym, a także innym organom administracji publicznej lub samorządowej, jeżeli będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa. 

Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT znajdującym się poza EOG. Każdorazowo zapewniamy, że taki transfer odbywa się zgodnie z prawem i w oparciu o odpowiednie mechanizmy legalizujące. Na żądanie, przekażemy listę krajów trzecich, do których dane są transferowane oraz informacje o zastosowanych mechanizmach transferowych.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych szereg praw, takich jak:

 1. Prawo do dostępu i sprostowania danych – Akcjonariusz zawsze ma dostęp do danych osobowych na koncie w sklepie Answear.com, gdzie może samodzielnie edytować przekazane Administratorowi dane oraz je aktualizować,

 

 1. Na zasadach określonych w RODO, Akcjonariuszowi przysługują również prawa do:

 

 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – nie jest to bezwzględne prawo i Administrator może odmówić usunięcia danych, co do których ma podstawę do ich przetwarzania (np. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi),
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych Akcjonariusza,
 • Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym, w szczególności prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • Wycofania zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody Akcjonariusza,
 • Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Akcjonariusza lub w celu wykonania umowy.

Wszystkie powyższe prawa mogą być wykonywane poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres e-mail: privacy@answear.com (ten adres email nie służy do przesyłania ofert współpracy oraz marketingowych, takie wiadomości będą ignorowane przez nas system obsługi zgłoszeń))lub poprzez formularz kontaktowego udostępniony tutaj.

 

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO lub dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

11.04.2023r.