Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ANSWEAR.COM

I WSTĘP

1. Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000816066, REGON 122515020, NIP 6793080390, o kapitale zakładowym  867 245,25 zł (wpłacony w całości), umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem internetowym: www.answear.com („SKLEP”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie („Towar” lub „Towary”).

3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

 

II ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

1. Answear.com S.A. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi drogą elektroniczną przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („KLIENT”), a Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Answear.com S.A. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Answear.com S.A. podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

6. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:

a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;

e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

 

III ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary strony Sklepu (on-line), zgodnie z procedurą składania zamówień określoną w Regulaminie.

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności zakładania konta w Sklepie (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości,  kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Answear.com S.A. co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, oraz niniejszym Regulaminem.

8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Answear.com S.A. umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

12. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (ii) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU S.A. lub (iii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

13. Sprzedawca oświadcza, że nie będą wystawiane faktury VAT na podstawie paragonów dokumentujących zakup Towarów w Sklepie Internetowym po 31 grudnia 2019 r. przez kupujących, którzy nabyli Towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie przekazali danych koniecznych do wystawienia faktury VAT. 

14. Kupujący działający jako przedsiębiorca, który zamierza nabyć Towary w Sklepie Internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązany jest przekazać dane umożliwiające Sprzedającemu wystawienie faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed zawarciem umowy sprzedaży Towarów.

15. Sprzedawca wystawi fakturę na żądanie konsumenta, na podstawie przedstawionego przez niego paragonu dokumentującego nabycie Towarów w Sklepie Internetowym, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

 

IV DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać”.

2. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności w okresach wzmożonych zakupów w Sklepie, całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu PayU S.A; bądź zwykłym przelewem internetowym).

3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD Poland SA. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Sklep umożliwia także odbiór Towarów w sklepach stacjonarnych Medicine wskazanych w pkt 6 i następnych, w punktach odbioru DPD, paczkomatach Inpost oraz w Punkcie odbioru w Krakowie.  

4. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

5. Zamówienia o wartości powyżej 180,00 (słownie: stu osiemdziesięciu) złotych wysyłane są na koszt Sklepu. 
W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów w wysokości 9,90 PLN (słownie: dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia.

Do każdego przesyłanego towaru załączany druk wymiany/zwrotu towaru.

Dokument sprzedażowy (faktura VAT) zostanie wysłany na adres mailowy podany podczas rejestracji zamówienia. 

6. Klient uprawniony jest do odbioru zamówionych towarów także w sklepach prowadzonych pod marką „Medicine. Everyday Therapy” (dalej „MEDICINE”). Lista sklepów udostępniana jest Klientowi w toku składania zamówienia, a także pod poniższym linkiem:
https://answear.com/odbiory-w-salonach-lista-salonow-305-a.html

7. Dostawa towarów do sklepów Medicine odbywa się na następujących zasadach:

a) koszty dostawy Towarów do sklepów stacjonarnych ponosi Sklep internetowy Answear.com,

b) dostawa Towarów do sklepów nastąpi w terminie 24 godzin od potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji,

c) Klient otrzyma SMSa z informacją o możliwości odbioru zamówionych towarów z wybranego przez Klienta sklepu oraz kodem PIN do odbioru zamówienia,

d) w razie wyboru przez Klienta opcji odbioru dostawy towarów w sklepie stacjonarnym, zapłata za zamówione Towary może być dokonana wyłącznie przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU S.A,

e) Klient zobowiązany będzie do odbioru towarów w terminie 5 dni od dnia otrzymania SMSa informującego o możliwości odbioru Towarów,

f) Odbierając zamówiony Towar Klient obowiązany jest podać osobie wydającej numer zamówienia oraz kod PIN otrzymany w wiadomości SMS. W przypadku, gdy na prośbę klienta zamówienie odbiera inna osoba, konieczne jest okazanie osobie wydającej towar wiadomości SMS z numerem zamówienia oraz kodem PIN

8. Klient może odebrać zamówione Towary w punkcie odbioru towarów w Krakowie, zlokalizowanym przy Alei Pokoju 18 (dalej: „PUNKT ODBIORU”). Punkt odbioru jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 20.00. Telefon kontaktowy do Punktu odbioru to: 12 312 27 24.

a) W celu odbioru zamówionego Towaru w Punkcie odbioru, przy składaniu zamówienia należy zaznaczyć opcję „odbiór w punkcie.” Klient zostanie powiadomiony o możliwości odbioru zamówionego Towaru wiadomością SMS. Odbierając zamówiony Towar Klient obowiązany jest okazać osobie wydającej Towar otrzymaną wiadomość SMS oraz dowód osobisty, w celu potwierdzenia tożsamości składającego zamówienie oraz odbierającego Towar.

b) Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 16.00 z opcją odbioru w Punkcie odbioru zazwyczaj są gotowe do odbioru w tym samym dniu po godzinie 18.00.

c) Towar zamówiony z opcją odbioru w Punkcie odbioru można odebrać w terminie 7 dni od dnia otrzymania SMS-a z powiadomieniem, o którym mowa w pkt 13 powyżej. Klient może przymierzyć Towar odbierany w Punkcie odbioru i ewentualnie dokonać zwrotu całości lub części zamówienia (odstąpić od umowy sprzedaży w całości lub w odpowiednim zakresie).

d) W razie wyboru przez Klienta opcji odbioru dostawy towarów w Punkcie odbioru w Krakowie zapłata za zamówione Towary może być dokonana wyłącznie przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU S.A.

e) W Punkcie odbioru Klienci mogą także dokonać zwrotu towarów zamówionych w Sklepie i odebranych poza Punktem zwrotu, w ramach wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość.

9. Klient może odebrać zamówiony Towar w punkcie odbioru DPD („Punkt DPD”), na następujących zasadach:

a) przy składaniu zamówienia Klient wybiera opcję „odbiór w punkcie”,

b) po przygotowaniu Towarów do odbioru Klient otrzymuje sms lub e-mail (zależnie od tego, który kontakt został udostępniony) z barkodem 2D, który należy okazać przy odbiorze Towarów w Punkcie DPD. Jeżeli Klient nie będzie mógł okazać barkodu 2D przy odbiorze, może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości,

c) zamówienia z opcją odbioru w Punkcie mogą być opłacone wyłącznie on-line (za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU S.A.),

d) zamówiony Towar będzie oczekiwał na klienta w terminie 3 dni od dnia poinformowania Klienta o możliwości odbioru Towaru z Punktu,

e) Klient może przymierzyć zamówiony Towar w Punkcie lub dokonać zwrotu Towarów – w tym ostatnim wypadku zwrot zapłaconej ceny nastąpi na wskazany przez Klienta nr rachunku bankowego.

10. Sklep umożliwia dostawę za pośrednictwem usługi DPD Today w ramach której dostawy realizowane są:

a) tego samego dnia roboczego, w przypadku złożenia zamówienia w dniu roboczym do godziny 12:30;

b) następnego dnia roboczego, w przypadku złożenia zamówienia w dniu roboczym od godziny 18:01.

Wybór dostawy za pośrednictwem usługi DPD Today podczas składania zamówienia w godzinach 12:31 – 18:00 jest niemożliwy.

11. Dostawy Towarów realizowane są tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

V CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w pkt II ust. 9. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w trzecim mailu.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

a) „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (opcja dostępna w przypadku zamówień o wartości nie wyższej niż 4000 zł),  

b) przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU S.A. przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Answear.com S.A. lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayU S.A.) w terminie do 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar,

4. Answear.com S.A. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 

VI. REKLAMACJE TOWARÓW

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Answear.com S.A. odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Answear.com S.A. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres magazynu: Sklep Internetowy Answear.com ul. Kokotów 812 C, 32-002 Kokotów, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep Answear.com”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

a)  złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo

b)  żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

8. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:

a) Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: 
(I) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/);
(II) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html);
(III) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów

(http://www.federacja-konsumentow.org.pl/). 

b) Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

c) Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.

d) Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.

Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.

e) Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: sklep@answear.com.

 9. Postanowienia niniejszego pkt VI ust. 1-7 powyżej stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

VII ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Sklep Internetowy Answear.com 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18

4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza, do którego dostęp można uzyskać z wiadomości e-mail, przesłanej bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci mogą również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: sklep@answear.comJeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Sklep Internetowy Answear.com ul. Kokotów 812 C, 32-002 Kokotów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Klient może również dokonać zwrotu towarów po wykonaniu prawa odstąpienia poprzez dostarczenie towarów do wybranego sklepu Medicine. Klient uprawniony jest do zwrotu towarów w sklepach stacjonarnych wskazanych na liście tych sklepów udostępnionej przez Sklep w linku poniżej.

https://answear.com/odbiory-w-salonach-lista-salonow-305-a.html

12. Klienci, którzy posiadają konto w Sklepie (tj. skorzystali z opcji rejestracji), dokonali jako Klienci zalogowani jednorazowych zakupów Towarów za cenę powyżej 180zł (z uwzględnieniem wykorzystanej w zamówieniu promocji) i odstąpili od umowy sprzedaży Towarów zgodnie powyższymi zasadami, mogą skorzystać z darmowego zwrotu (dalej: „DARMOWY ZWROT”), na następujących zasadach:

a)  Klient może skorzystać z Darmowego Zwrotu po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie, wejść do zakładki „ZWROTY” i postępować zgodnie z opisaną tam procedurą,

b) Klient może również wybrać opcję Darmowego Zwrotu za pośrednictwem punktu DPD – w celu skorzystania z tej opcji Klient wykorzystuje dołączoną do przesyłki etykietę kurierską DPD naklejając ją na przesyłkę i zostawiając przesyłkę w jednym z punktów DPD – listę punktów DPD można znaleźć w linku poniżej.
https://www.dpd.com/pl/pl/dpd-pickup/znajdz-punkt-pickup/

c) Klient może również wybrać opcję Darmowego Zwrotu za pośrednictwem paczkomatów Inpost – w celu skorzystania z tej opcji Klient wykorzystuje otrzymany drogą SMS oraz mailową kod nadania; paczkę ze zwracanymi towarami Klient zanosi do dowolnego paczkomatu, gdzie otwiera skrytkę za pomocą otrzymanego kodu nadania; lista paczkomatów dostępna jest pod poniższym linkiem:  https://inpost.pl/znajdz-paczkomat

d) Darmowe Zwroty mogą być dokonywane w terminie 30 dni od dnia wysłania towarów do Klienta,

e) Darmowe Zwroty możliwe są na terenie Polski.

13. Opcja Darmowych Zwrotów jest uprawnieniem Klienta spełniającego warunki z ust. 9 powyżej i w żadnym razie nie ogranicza Klienta w prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, zgodnie ust. 8 powyżej. Klient, który spełnia warunki skorzystania z opcji Darmowego Zwrotu może także, wedle swojego wyboru, zwrócić zakupione towary na zasadach ogólnych.

14. Postanowienia niniejszego pkt VII stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,

c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów.

2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.

3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

a) Dostęp do sieci Internet,

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Chrome, Opera, FireFox lub podobne),

c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu (contact@answear.com) lub telefonicznie na nr tel: (12) 351 02 55. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

5. Answear.com S.A. informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

IX INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PRZEZ ANSWEAR.COM S.A. DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU

 

1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.  

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest spółka Answear.com S.A. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@answear.com lub: Inspektor Ochrony Danych Answear.com Spółka Akcyjna, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.

4. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie: (I) w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej; (iii)  jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży 
w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili; (iv) w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie zgoda Użytkownika Sklepu udzielona przez akceptację określonych ustawień plików COOKIES, która nie jest obowiązkowa i może być odwołana w każdej chwili.  (v) w celach marketingowych - na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu Answear.com lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów;  Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem, (vi) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu, (vii)  w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

5. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub określone wykorzystanie plików COOKIES. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.

6. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.

7. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.  

8. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web application firewall (WAF) oraz systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami oraz współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych.

9. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  Użytkownika przez Administratora.

 

X ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM ANSWEAR.CLUB
 

1. Wraz z rejestracją w Sklepie Klient przystępuje automatycznie do programu lojalnościowego ANSWEAR.CLUB („Klub”). Członek klubu gromadzi Premię w wysokości stanowiącej 10% wartości dokonywanych zakupów, która może zostać wykorzystana na zasadach opisanych poniżej.

2. Premia nie podlega zamianie na gotówkę. Premia kwotowa jest wyliczana, a następnie zaokrąglana matematycznie w górę do pełnych złotówek.

3. Premia może zostać wykorzystania na produkty przecenione i nieprzecenione wyłącznie w formie rabatu od dokonywanych zakupów z zastrzeżeniem, że rabat nie może spowodować zmniejszenia ceny towaru do wartości niższej  niż 50% wartości kupowanego Towaru w cenie pierwszej. Maksymalny rabat możliwy do uzyskania w mamach zakupu danego towaru prezentuje poniższy wzór:

R = CA – 50%*CP

gdzie:

R – maksymalny rabat możliwy do uzyskania w zamian z Premię

CA – cena aktualna towaru

CP – cena pierwsza towaru

4. W przypadku, gdy na koncie Klienta naliczona  Premia jest wyższa niż różnica pomiędzy ceną towaru, a 50% wartości kupowanego Towaru w cenie pierwszej, pozostała, niewykorzystana Premia pozostaje na koncie Klienta i może być wykorzystana przy kolejnych zakupach. Jeżeli na koncie Klienta naliczona Premia jest mniejsza lub równa  różnicy pomiędzy ceną Towaru, a 50%  wartości Towaru w cenie pierwszej w ramach danego zakupu, wówczas Klient może wykorzystać całą zgromadzoną Premię.

5. 50% wartości Towaru w cenie pierwszej jest wyliczane jako iloczyn 50% i ceny Towaru przed pierwszą obniżką ceny i jest zaokrąglane matematycznie w górę do pełnych złotówek.

6. Jeżeli Premia jest  wykorzystywana do transakcji, w ramach której Klient kupuje kilka Towarów, jest  ona  dzielona pomiędzy Towary zgodnie z poniższym wzorem:

r = (CP/∑CP)*∑R   gdzie:

 - wielkość rabatu od danej pozycji faktury;

CP - cena pierwsza danej pozycji faktury;

∑CP - suma cen pierwszych wszystkich pozycji faktury;

∑R – suma maksymalnych rabatów możliwych do wykorzystania dla poszczególnych pozycji zamówienia wg zasad przedstawionych w pkt. 3 powyżej.

7. Premia z danej transakcji może zostać wykorzystana po upływie 30 dni od złożenia zamówienia.

8. Premię  z danej transakcji zakupowej Klient może wykorzystać w terminie do 180 dni. Po upływie ww. terminu Premia naliczona co do danej transakcji wygasa, co nie wpływa jednak na Premie naliczone z późniejszych transakcji.

9. Wszelkie informacje na temat stanu konta Klienta, naliczonej Premii są dostępne na koncie Klienta w Sklepie.

10. Aby wykorzystać naliczoną Premię podczas zakupów w Sklepie należy zalogować się na swoje konto, a następnie w koszyku zakupowym zaznaczyć opcję „Chcę wykorzystać środki Answear Club", co powoduje - w przypadku posiadania naliczonej Premii na koncie Klienta - odpowiednie zmniejszenie ceny Towarów w koszyku. 

11. Jeżeli Premia  na koncie Klienta została naliczona lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem, Sklep jest uprawniony do unieważnienia  części lub całości naliczonej Premii,
 o czym Klient zostanie poinformowany w drodze korespondencji e-mail lub innym kanałem kontaktu udostępnionym przez Klienta.

12. W przypadku zwrotu Towaru z transakcji, w ramach której nastąpiło wykorzystanie Premii (w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta poprzez zwrot należności uiszczonej za towar lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość) konto Klienta zostanie zasilone wartością Premii ekwiwalentną do wartości premii wykorzystanej przy zakupie tego towaru.

13. W przypadku zwrotu towaru z transakcji w ramach której naliczono Premię na koncie Klienta (np. w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży) naliczona Premia z tej transakcji zostanie anulowana.

14. Korzyści wynikające z Klubu nie łączą się z innymi promocjami, chyba że inaczej zastrzeżono w regulaminach tych promocji.

15. Dla członków Klubu organizowane są tymczasowe promocje (np. zwielokrotnienie punktów, otrzymywanie dodatkowych gratisów do zakupów itd.). Szczegóły promocji czasowych będą komunikowane na stronie i w materiałach informacyjnych Sklepu. Członkom Klubu może również zostać przyznany dodatkowy rabat na zakupy w Sklepie, według zasad swobodnie określonych przez Sklep.

16. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Klubu w każdym momencie jego trwania z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych przez Klientów. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu na kontach Klientów zostaje zablokowana możliwość naliczania Premii, co nie narusza uprawnienia Klientów do wykorzystania naliczonej na jego koncie Premii w terminie do 180 dni od dokonania poszczególnych transakcji.

17. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z działaniem Klubu, w szczególności w zakresie przyznanej Premii lub realizacji rabatu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą, kurierem, złożona osobiście w siedzibie właściciela Sklepu lub przesłana mailem na adres sklep@answear.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: https://answear.com/kontakt.html

18. Konta zarejestrowane w Sklepie przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu uzyskują z dniem jego wejścia w życie status kont z funkcjonalnością ANSWEAR.CLUB. Pozostaje to bez wpływu na uprawnienie Klienta do usunięcia konta w razie braku akceptacji regulaminu, o którym mowa w XI.1 niniejszego regulaminu.

19. Klient nie może wykorzystywać członkostwa w Klubie w celach komercyjnych, jak również do działania na szkodę Sklepu lub Answear.com S.A. W związku z członkostwem w Klubie, Klient nie może podejmować działań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. W szczególności Klient nie może podejmować następujących działań:
a) dokonywać zakupów w Sklepie w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej z wykorzystaniem Premii przysługującej Klientowi lub dodatkowego rabatu przysługującego Klientowi w związku z członkostwem w Klubie;
b) prowadzić w związku z członkostwem w Klubie działalności komercyjnej, w szczególności polegającej na odsprzedaży towarów nabytych w Sklepie z wykorzystaniem Premii lub dodatkowego rabatu przysługującego Klientowi w związku z członkostwem w Klubie;
c) przekazywać dostępu do konta Klienta w Sklepie osobom trzecim w celu skorzystania przez nich z Premii lub dodatkowego rabatu przysługującego Klientowi w związku z członkostwem w Klubie.

20. W razie naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności pkt 19 powyżej, Answear.com S.A. zastrzega sobie prawo do wykluczenia Klienta z członkostwa w Klubie lub wycofania przyznanego mu w związku z członkostwem w Klubie dodatkowego rabatu na zakupy w Sklepie.

 

XI ZAPISY KOŃCOWE

1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.

5.  Answear.com S.A. może dokonać zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących ważnych przyczyn:

a) zmiana przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych, interpretacji, wyjaśnień lub zaleceń wydanych przez właściwe urzędy lub organy, jeśli ma ona wpływ na kwestie objęte Regulaminem;

b) zmiana sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem spowodowana względami technicznymi i technologicznymi, względami bezpieczeństwa, usprawnieniem działania Sklepu lub podniesieniem jakości świadczonych przez Answear.com usług;

c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności lub usług, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług;

d) zmiana sposobów płatności lub wysyłki oraz zmiana kosztów wysyłki;

e) konieczność wprowadzenia zmian redakcyjnych;

6. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu w życie zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

7. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 

Opublikowano 29.12.2021

Regulamin PDF