Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Jeśli kupiłeś w naszym sklepie sprzęt elektroniczny lub elektryczny dla gospodarstw domowych, możesz bezpłatnie oddać zużyty sprzęt zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pamiętaj, że uprawnienie do zwrotu powstaje tylko w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w naszym sklepie internetowym, a zwracany sprzęt będzie tego samego rodzaju i o tych samych funkcjach co nabywany towar.
Możesz zwrócić zużyty sprzęt w ilości nie większej niż nabyty nowy sprzęt.

Zużyty sprzęt, który oddajesz, musi być kompletny. Nie może być także zanieczyszczony w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu.

Prosimy o uprzedni kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu uzgodnienia szczegółów przesyłki zawierającej zużyty sprzęt.

W sklepach wielkopowierzchniowych (powyżej 400 m2) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny jest przyjmowany nieodpłatnie bez konieczności zakupu nowego sprzętu, ale pod warunkiem, że pochodzi z gospodarstw domowych i żaden z zewnętrznych wymiarów sprzętu nie przekracza 25 cm.

W przypadku, gdy nie kupujesz nowego sprzętu tego samego rodzaju, możesz oddać zużyty sprzęt do jednego z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnej. Ww. punkty przyjmują także sprzęty, których jeden z wymiarów przekracza 25 cm.

Nigdy nie umieszczaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.