Ladies First!

Izabela C.
|
01 marca 2023
|
Przeczytasz w 3 min
Przeczytasz w 3 min
Przeczytasz w 3 min

Ladies First to nasz głos w sprawach ważnych dla kobiet. Z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet chcemy zwrócić uwagę na nierówności płacowe, z którymi muszą sobie radzić kobiety w całej Europie. Co to jest luka płacowa, skąd się wzięła i jak z nią walczyć?

Załóżmy, że kobiety kupują 23% taniej, mężczyźni tylko 10%. Brzmi niesprawiedliwie? Tymczasem z tego typu nierównością kobiety muszą sobie radzić na co dzień. Choć zdobywają wyższe wykształcenie, mogą poszczycić się wysokimi kwalifikacjami i pracują tak samo ciężko, jak mężczyźni, luka płacowa (ang. gender pay gap) wyrasta przed nimi niczym niewidzialna bariera, skutecznie uniemożliwiając rozwój, podcinając skrzydła, negatywnie wpływając na poziom życia.

Gender Pay Gap – kiedy równość jest tylko teoretyczna

Czym tak naprawdę jest luka płacowa? Zjawisko to oznacza nierówne wynagradzanie kobiet i mężczyzn piastujących te same stanowiska, mających identyczne obowiązku i wykonujących taką samą pracę. Choć przepisy, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, regulują kwestię zarobków i zabraniają różnicowania ich ze względu na płeć, praktyka wskazuje rzecz zupełnie odmienną. Według danych Eurostatu z 2020 r. luka płacowa w Unii Europejskiej wynosi aż 13%! W Polsce osiąga nieco niższy poziom – 4,5%, jednak nie jest to powód do radości. Rozdźwięk pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn różni się w zależności od sektora gospodarki – w sektorze prywatnym luka płacowa wynosi prawie 13% na niekorzyść kobiet. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, wynikają one zarówno z uwarunkowań kulturowych, jak i specyfiki rynku pracy. Do głównych należy brak transparentności wynagrodzeń, utrudniony dostęp do stanowisk kierowniczych, stereotypy narosłe wokół aktywności zawodowej kobiet czy przeciążenie nieodpłatną pracą związaną z opieką nad dziećmi czy życiem domowym.

Jak walczyć z gender pay gap?

Mimo, iż korzenie walki o równouprawnienie sięgają XIX wieku, to wciąż kobiety nie mają takich samych praw i możliwości, jak mężczyźni, także jeśli chodzi o zarobki. Według raportu „Global Gender Gap” z 2022 roku, świat potrzebuje jeszcze 132 lat, by wyrównać lukę między płciami. Nie warto jednak tyle czekać – wspólnymi siłami możemy starać się zminimalizować choćby jeden z nierównościowych elementów, czyli lukę płacową. Walka z gender pay gap wymaga rozwiązań wielowymiarowych, nieszablonowych, ale przede wszystkim – edukowania i uświadamiania. Właśnie na to ostatnie stawiamy, startując z symboliczną akcją LADIES FIRST. W okresie od 1 do 8 marca będzie można kupić wybrane damskie (i dziecięce) produkty z rabatem 23%, a na męskie rabat będzie wynosił 10%. Różnica w zniżce, czyli 13% staje się tutaj symbolem i odniesieniem do realnej luki płacowej w Unii Europejskiej. Nasza akcja jest empatycznym wyrazem wsparcia i symboliczną próbą zminimalizowania nierówności, z jakimi kobiety spotykają się w życiu zawodowym, a jednocześnie pretekstem do podjęcia szerszych działań i dyskusji w przestrzeni publicznej.A skoro tyle mówmy o luce płacowej, jak to wygląda w naszych strukturach? Od początku realizujemy politykę równości i walki z dyskryminacją. W naszej firmie kobiety stanowią większość, bo aż 69,7% załogi! O wysokości pensji na poszczególnych stanowiskach decyduje wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zaangażowanie i staż pracy – nigdy płeć. Podczas wewnętrznego audytu, który przeprowadziliśmy na 31 analogicznych stanowiskach, okazało się, że zarobki kobiet i mężczyzn są porównywalne, a na stanowiskach zarządczych średnia stawka jest wyższa u kobiet o 9,6%. Oczywiście, na bieżąco monitorujemy sytuację i opracowujemy rozwiązania służące niwelowaniu ewentualnych nierówności.