Przeczytasz w < 1 min 06 wrz 2023

Martyna Zachorska

tekst: Sara
Przeczytasz w < 1 min

Martyna Zachorska – Popularyzatorka nauki i literatury. Autorka książki „Żeńska końcówka języka”. Magistra filologii angielskiej, absolwentka Wydziału Anglistyki UAM. Tłumaczka pisemna i konferencyjna szkolona w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Komisji Europejskiej. Obecnie doktorantka na kierunku językoznawstwo w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze UAM.

Felietony Martyny Zachorskiej

Wszyscy jesteśmy feministami


I kto tu jest głupią blondynką?


Postanawiam…poprawę?

Przeczytaj inne artykuły