Przeczytasz w 2 min 25 mar 2024

Dajemy słowo: Siostrzeństwo

tekst: Sara
Przeczytasz w 2 min

Czym jest siostrzeństwo? To jedność mimo różnicy zdań, doświadczeń i światopoglądu. To niewidzialna więź łącząca kobiety, której nie sposób opisać żadnym synonimem. Definicji słowa „siostrzeństwo” na próżno jednak szukać w słownikach języka polskiego. Akcja „Dajemy słowo: Siostrzeństwo”, inicjowana przez Answear.LAB, ma to zmienić.

Pojęcie siostrzeństwa ma długą historię. W średniowieczu nazywano nim niektóre żeńskie wspólnoty zakonne. W XIX w. podobnego terminu – posiostrzenie” – używała pisarka Narcyza Żmichowska, określając w ten sposób przyjaźń pomiędzy kobietami. W latach 60. XX w. siostrzeństwo stało się ideą polityczną, w opozycji do wykluczającego kobiety braterstwa.

Współcześnie siostrzeństwo jest jedną z najgłośniejszych idei społecznych. Mimo tego słyszało o niej zaledwie 27 proc. Polaków ankietowanych w badaniu „Siostrzeństwo – od idei do praktyki”. Niemal połowa osób zabierających głos stwierdziła, że siostrzeństwo ogranicza się wyłącznie do więzów rodzinnych.  

Siostry, bratajmy się? 

Słowo „siostrzeństwo” określa natomiast silną relację między kobietami, niekoniecznie ze sobą spokrewnionymi. Jest przeciwwagą dla narracji o „kobiecej rywalizacji”, jaką narzuca patriarchat. Zaznacza też coraz śmielej swoją obecność w społecznej dyskusji w przestrzeni publicznej, mediach, dziełach literackich czy audiowizualnych.  

Mimo tego „siostrzeństwa” wciąż na próżno szukać w słownikach współczesnej polszczyzny. Znajdziemy w nich natomiast wyraz „braterstwo”, które nie opisuje kompleksowo więzi łączących kobiety. 

– Relacja z inną kobietą – zbudowana w bezpiecznej, pozbawionej zawiści i rywalizacji przestrzeni – jest niezwykle cenna. Bije z niej ogromna moc – mówi Agnieszka Wojnicka, marketing manager marki Answear.LAB. – Żadne inne słowo nie oddaje tego, jak wspaniałe relacje można zbudować w kobiecym kręgu. Dlatego chcemy, aby „siostrzeństwo” zostało wpisane do słowników języka polskiego, a jego idea jeszcze mocniej wybrzmiała – dodaje. 

Polscy twórcy po stronie siostrzeństwa 

Wierzymy, że “siostrzeństwo” powinno zyskać jak najszerszą społeczną akceptację. Inicjujemy więc akcję „Dajemy słowo: siostrzeństwo”, której celem jest wprowadzenie wyrazu do słowników języka polskiego.  

W jej ramach opowiadamy o „siostrzeństwie” w różnych formach twórczych – książkach, opowiadaniach, felietonach, wywiadach, esejach czy artykułach naukowych. Akcję „Dajemy słowo: siotrzeństwo” wspierają: 

Joanna Kuciel-Frydryszak

Sylwia Chutnik 

Karolina Sulej

Martyna Zachorska i Maciej Makselon

Inga Iwasiów

Alex Jaskółowska

Elżbieta Cherezińska

Dr Karolina Sikorska

Do akcji może dołączyć każdy. Jeśli jesteś dziennikarzem, publicystą, wydawcą, pisarzem, tekściarzem czy innym twórcą, który używa języka w swojej pracy, możesz mówić i pisać o siostrzeństwie.  

Nie jesteś twórcą? Nie szkodzi. Wesprzyj akcję, promując treści dotyczące siostrzeństwa, aby jak najwięcej osób przeczytało i usłyszało o tej idei. Wierzymy, że wspólnie ukształtujemy przyszłość, w której siostrzeństwo zajmie jeszcze ważniejsze miejsce w polskiej kulturze. 

Główna ilustracja: Magdalena Pankiewicz

Przeczytaj inne artykuły