Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
  • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
  • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
  • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
  • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
  • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
  • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

Regulamin poleć znajomemu

 

Regulamin "Poleć znajomemu”

 

§ 1 Organizator

Organizatorem promocji „Poleć znajomemu”, zwanej dalej Promocją, jest Answear.com SA z siedzibą w Krakowie, adres: Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414701, NIP: 0000816066, REGON: 122515020, kapitał zakładowy 733 550,00 zł (wpłacony w całości), zwana dalej Organizatorem.

 

§ 2 Uczestnicy Promocji

Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być każdy subskrybent newslettera Answear.com, który poleci Answear.com swojemu znajomemu wysyłając do niego zaproszenie korzystając z formatki zamieszczonej na stronie www.answear.com/polec-znajomemu

 

§ 3 Przedmiot i czas trwania Promocji w Sklepie Internetowym

1. W ramach Promocji Organizator udziela każdemu zaproszonemu przez Uczestnika rabatu procentowego o wartości 15% na zakupy za minimum 250zł na nieprzecenione produkty.

2. Z zastrzeżeniem zdania następnego w ramach Promocji Organizator udziela każdemu zapraszającemu Uczestnikowi rabatu procentowego o wartości 15% na zakupy za minimum 250zł na nieprzecenione produkty.

3. Uczestnik premiowany jest rabatem procentowym w wysokości 15% za pierwsze zakupy każdej z osób, które zaprosił mailowo do udziału w promocji. Warunkiem jest skorzystanie z promocji przez osobę zaproszoną. Rabat 15% jest do wykorzystania przy zakupach produktów nieprzecenionych przy minimalnym zakupie za kwotę 250 zł na sklepie www.answear.com

4. Promocja w Sklepie Internetowym obowiązuje od dnia 22.10.2012 i może zostać wstrzymana przez Organizatora w dowolnym okresie, o czym Organizator poinformuje na stronie www.answear.com

5. Uczestnik promocji jak i osoba zaproszona przez Uczestnika, zostaną każdorazowo poinformowani drogą mailową o przydzielonym rabacie procentowym.

6. Rabat procentowy możliwy jest do wykorzystania poprzez wpisanie i zatwierdzenie w Koszyku zakupów w polu na „kod rabatowy” - kodu przesłanego w mailu informującym o wysokości przyznanego rabatu.

7. Uczestnik promocji będzie premiowany rabatem procentowym w wysokości 15% po wysłaniu przez Sklep internetowy zamówienia złożonego przez zaproszoną przez siebie osobę.

8. Rabaty uzyskane przez Uczestnika nie sumują się. Każdy przydzielony rabat może być wykorzystany w kolejnym zamówieniu.

9. Warunkiem udziału w promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera i akceptacja regulaminu promocji przez zapraszającego.

 

§ 4 Spory

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z przeprowadzeniem niniejszej Promocji należy przesłać na piśmie na adres siedziby Organizatora, w terminie 14 dni od momentu zaistnienia spornego zdarzenia. Organizator rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów w terminie do 30 dni od chwili otrzymania zgłoszenia.

2. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.

3. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie listem poleconym. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko oraz adres Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg. obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 5 Zasady oraz warunki obowiązywania Promocji

2. Promocja trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie Promocji.

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, do zmiany terminu obowiązywania promocji lub listy produktów objętych promocją bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.answear.com

Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
  • -15% na pierwsze zakupy
  • dostęp do unikalnych ofert
  • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
  • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały nieprzeceniony asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj