Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
 • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
 • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
 • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
 • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
 • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
 • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

REGULAMIN PROMOCJI: Niespodzianka do okularów Michaela Korsa

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem promocji o nazwie  „Niespodzianka do okularów Michaela Korsa” jest  Wearco SA z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000816066, REGON 122515020, NIP 6793080390, o kapitale zakładowym 733.550,00 zł(zwaną dalej: „ORGANIZATOREM”).

  2. W ramach niniejszej Promocji, Uczestnik, który spełni warunki opisane poniżej otrzyma saszetkę marki Michael Kors o wartości 400,00 zł brutto
  3. Promocja przeprowadzona zostanie od 30.07.2018 do 31.08.2018 lub do wyczerpania zapasów.
  4. Promocja jest prowadzona w sklepie internetowym www.answear.com (dalej: „Sklep”).

 2. UCZESTNICY PROMOCJI 
  1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”) może być każdy klient Sklepu internetowego prowadzonego w domenie www.answear.com.
  2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliżej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.
 3. ZASADY ORAZ WARUNKI OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
  1. Warunkiem wzięcia udziału w  Promocji jest:
  a.  Dokonanie zakupu okularów marki Michael Kors w sklepie online Answear.com w dniach od 30.07.2018-31.08.2018.
  b. Paragon potwierdzający zakup okularów marki Michael Kors należy zarejestrować na stronie kors.answear.com oraz uzupełnić niezbędne dane adresowe umożliwiające wysłanie niespodzianki.
  c. Komisja po weryfikacji zgłoszonych danych oraz dowodu zakupu okularów marki Michael Kors na stronie sklepu Answear. com dokona wysyłki saszetki pierwszym 20 osobom z listy spełniającej warunki promocji.
  2. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Towary zakupione w ramach Promocji mogą zostać wymienione lub zwrócone (w ramach skorzystania z prawa odstąpienia) zgodnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zgodnie z regulaminem Sklepu. W przypadku zwrotu zakupionego towaru tj. okularów marki Michael Kors należy zwrócić również niespodziankę tj. saszetkę marki MK.
  3. Saszetki marki Michael Kors przyznawane w ramach promocji nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nabycie uprawnienia do otrzymania saszetki nie może być przeniesione na inne osoby i podmioty.
  4. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz.
  5. Premiowane saszetki marki Michael Kors nie podlegają gwarancji.
 4. REKLAMACJE
  1. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji należy zgłaszać pisemnie na adres: Wearco SA z siedzibą w Krakowie, adres: Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków,  lub w formie mailowej na adres: sklep@answear.com
  2. Elementem reklamacji powinno być podanie: imienia, nazwiska oraz adresu Uczestnika, przedmiotu reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia oraz złożenie czytelnego podpisu.
  3. Reklamacje należy składać najpóźniej się w terminie 7 dni od dnia zakończenia Promocji.
  4. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania.
 5. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator
  2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) w celu realizacji Promocji, wydania Torebek oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
  3. Uczestnik, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, żądania usunięcia, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych uniemożliwi udział w Promocji
  4. Wniesienie sprzeciwu wobec udostępnionych przez Uczestnika Promocji danych osobowych powoduje wykluczenie z udziału w Promocji.
  5. Żądanie poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych należy wysłać na adres mailowy: sklep@answear.com
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  1. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
  2. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem
  3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany obowiązują w chwili ogłoszenia.
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
 • -15% na pierwsze zakupy
 • dostęp do unikalnych ofert
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
 • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały nieprzeceniony asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj