Zwiń filtry

 • Rozmiar
  • 24/30,25/30,25/32,26/30,26/32,27/32,27/30,28/32,28/30,29/30,29/32,30/32,30/30
  • 24/30,25/30,26/32,26/30,27/30,27/32,28/30,28/32,29/30,30/30,30/32,31/32
  • 24/30,25/30,26/32,26/30,27/30,27/32,28/30,29/32,29/30,30/30,31/30
  • 24/31,25/33,25/31,26/31,26/33,27/33,27/31,28/33,28/31,29/33,29/31,30/31,30/33,31/31
  • 25
  • 25,26
  • 25,26,27
  • 25,26,27,28
  • 25,26,27,28,29
  • 25,26,27,28,29,30
  • 25,26,27,28,30
  • 25,26,28
  • 25,26,28,29,30
  • 25,26,30
  • 25,27
  • 25,27,28
  • 25,27,29
  • 25,28
  • 25,28,30
  • 25,29
  • 25,30
  • 25/28,25/30,26/30,26/28,27/28
  • 25/28,26/28,27/28,29/28
  • 25/28,26/32,27/28,28/30
  • 25/29,26/29,27/29
  • 25/30
  • 25/30,25/32
  • 25/30,25/32,26/30,26/32,27/30,27/32,28/30,28/32,29/32,29/30,30/32,30/30,31/32
  • 25/30,25/32,26/30,26/32,27/32,27/30,28/30,28/32,29/30,29/32
  • 25/30,25/32,26/32,26/30,27/30,27/32,28/30,28/32,29/32,29/30,30/30,30/32,31/30,31/32,32/32
  • 25/30,25/32,26/32,26/30,27/30,27/32,29/32,29/30
  • 25/30,25/32,26/32,26/30,27/30,27/32,29/32,29/30,30/30,30/32,31/32,31/30,32/30,32/32,33/32
  • 25/30,26/30
  • 25/30,26/30,26/32
  • 25/30,26/30,26/32,27/30,27/32,28/32,28/30,29/32,29/30,30/30,30/32
  • 25/30,26/30,26/32,27/32,27/30,28/30,28/32,29/30,29/32,30/30
  • 25/30,26/30,27/30
  • 25/30,26/30,27/30,28/30
  • 25/30,26/30,27/30,28/30,29/30
  • 25/30,26/30,27/30,28/30,29/30,30/30
  • 25/30,26/30,27/30,29/30
  • 25/30,26/32,26/30,27/30,27/32,28/32,29/30,29/32,30/32,30/30
  • 25/30,26/32,26/30,27/30,28/32,28/30,29/32,30/32,30/30,31/32
  • 25/30,26/32,26/30,29/32
  • 25/30,26/32,27/30,28/32,30/32
  • 25/30,26/32,27/32,28/30,28/32,29/32
  • 25/30,26/32,27/32,28/32
  • 25/30,27/30
  • 25/31
  • 25/31,25/33,26/33
  • 25/31,25/33,26/33,27/33,30/33
  • 25/31,26/33,26/31,27/33,28/31,29/31,30/31,31/31,31/33
  • 25/32
  • 25/32,25/30,26/30,27/32,27/30,29/32,30/30,30/32
  • 25/32,25/30,26/32,26/30,27/30,27/32,28/32,28/30,29/30,29/32,30/30
  • 25/32,25/30,26/32,26/30,27/30,27/32,28/32,28/30,29/32,29/30,30/30
  • 25/32,25/30,26/32,26/30,27/30,27/32,28/32,28/30,29/32,29/30,30/32,30/30
  • 25/32,25/30,26/32,26/30,27/30,28/30,29/30,29/32
  • 25/32,25/30,26/32,26/30,27/30,29/32,30/32,31/32,31/30,32/32
  • 25/32,25/30,26/32,27/32,27/30,28/30,28/32,29/30,29/32,30/30,30/32,31/32,31/30,32/32
  • 25/32,25/30,26/32,27/32,27/30,28/30,29/32,29/30,30/30,30/32
  • 25/32,25/34,25/30,26/32,26/30,26/34,27/30,27/34,27/32,28/32,28/34,28/30,29/32,29/34,30/34,30/30,30/32,31/34,31/32,32/34,32/32,33/32
  • 25/32,26/30
  • 25/32,26/30,26/32,27/30,27/32,28/30,28/32,29/30,29/32,30/30,30/32
  • 25/32,26/30,26/32,27/30,27/32,28/32,28/30,29/30,29/32,30/30
  • 25/32,26/30,26/32,27/32,28/32
  • 25/32,26/30,27/32,27/30,28/32,29/32,29/30,30/30,30/32,31/32,31/30,32/30,32/32
  • 25/32,26/32
  • 25/32,26/32,26/30,27/30,27/32,28/30,28/32,29/30,29/32,30/32,30/30
  • 25/32,26/32,26/30,27/30,27/32,28/30,28/32,29/32
  • 25/32,26/32,26/34,27/32,27/34,28/34,29/32,29/34,30/34,30/32,31/32,31/34,32/32
  • 25/32,26/32,26/34,29/34,31/34
  • 25/32,26/32,27/32
  • 25/32,26/32,27/32,28/32
  • 25/32,26/32,27/32,28/32,29/32
  • 25/32,26/32,27/32,28/32,29/32,30/32
  • 25/32,26/32,27/32,28/32,30/32
  • 25/32,26/32,27/32,29/30
  • 25/32,26/32,27/32,29/32
  • 25/32,26/32,28/32,29/32,30/32,32/32
  • 25/32,26/32,29/32
  • 25/32,26/32,30/30
  • 25/32,26/34,27/32,30/34,30/30,32/32
  • 25/32,27/30
  • 25/32,27/32,28/32,29/30,29/32,31/32,31/30
  • 25/32,27/32,28/32,29/32
  • 25/32,28/30
  • 25/32,28/32
  • 25/32,28/32,29/32
  • 25/32,30/30
  • 25/33,25/31,26/33,27/31,27/33,28/33,29/33,30/33
  • 26
  • 26,27
  • 26,27,28
  • 26,27,28,29
  • 26,27,28,29,30
  • 26,27,28,29,30,31,32
  • 26,28,29
  • 26,29,30
  • 26,30
  • 26/26
  • 26/26,27/26,27/28,28/28,29/26,29/28
  • 26/28
  • 26/28,27/28,28/28,30/28
  • 26/30
  • 26/30,26/32,27/32,27/30,28/30
  • 26/30,26/32,27/32,27/30,28/30,28/32
  • 26/30,27/30
  • 26/30,27/30,27/32,28/30,28/34,28/32,29/34,29/30,30/32,30/34,31/32,31/30
  • 26/30,27/30,28/30
  • 26/30,27/30,28/30,29/30,30/30
  • 26/30,27/30,28/32,28/30,29/30,29/32,30/30,30/32,31/30,31/32
  • 26/30,27/30,29/30
  • 26/30,28/30,29/30,30/30
  • 26/31,26/33,27/33,29/31,29/33,30/31
  • 26/32
  • 26/32,26/30,27/30,27/32,28/32,29/32,29/30,30/30,30/32,31/30,31/32,32/30,32/32
  • 26/32,26/30,28/30,28/32,30/30,30/32
  • 26/32,26/34,29/30,30/30
  • 26/32,27/30
  • 26/32,27/30,27/32
  • 26/32,27/30,27/34,28/30,28/32,28/34,29/32,29/34,29/30,30/30,30/34,30/32,31/30,31/32
  • 26/32,27/30,28/30
  • 26/32,27/30,28/30,28/32,29/32
  • 26/32,27/32
  • 26/32,27/32,27/30,28/30,28/32,29/32,30/32,31/32
  • 26/32,27/32,27/30,28/32,28/30,29/30,30/30
  • 26/32,27/32,28/32
  • 26/32,27/32,28/32,29/32,30/32
  • 26/32,28/32
  • 26/32,28/32,29/30,29/32,30/30,30/32,31/32
  • 26/32,29/30
  • 26/33,27/33,27/31,28/33,28/31,29/33,29/31,30/33,31/31,31/33,32/33
  • 26/33,27/33,29/33
  • 26/33,27/33,30/31
  • 26/33,28/33,31/31,31/33
  • 26/34
  • 27
  • 27,28
  • 27,28,29,30
  • 27/26,27/28,28/28,29/26
  • 27/26,28/26
  • 27/26,28/28,28/26,29/28
  • 27/28
  • 27/30
  • 27/30,28/30
  • 27/30,28/30,28/32,28/34,29/30,29/32,30/30,30/34,30/32,31/30,31/32
  • 27/30,28/30,29/30
  • 27/30,28/30,29/30,30/30
  • 27/31
  • 27/32
  • 27/32,28/30
  • 27/32,28/32
  • 27/32,28/32,29/32
  • 27/32,28/32,30/30
  • 27/32,28/34,28/32,29/32,29/34,30/32,31/34,31/32,32/32
  • 27/32,28/34,28/32,29/34,30/34,30/32,31/32,31/34,32/32,32/34
  • 27/33,28/33,29/33,30/31
  • 27/34,28/34,28/32,30/32,31/30,31/32
  • 27/34,30/30
  • 28
  • 28,29
  • 28/30
  • 28/30,29/30
  • 28/30,29/30,30/30
  • 28/30,29/32,30/30,30/32
  • 28/31,30/31
  • 28/32
  • 28/32,29/32
  • 28/32,29/32,30/32,31/30,31/32,32/30,32/32
  • 28/32,29/32,31/32
  • 28/32,29/32,31/32,32/32,32/30
  • 29
  • 29/30
  • 29/30,30/30,31/30
  • 29/30,30/30,31/30,32/30
  • 29/32
  • 30
  • 30,31
  • 30/28
  • 30/30
  • 30/30,31/30
  • 30/30,32/32
  • 30/32
  • 30/33
  • 30/34
  • 31/30
  • 32
  • 32,34,36,38,40,42
  • 32,34,36,38,40,42,44
  • 32,34,36,38,42
  • 32,34,36,38,42,44
  • 32,34,36,40,42
  • 32,34,36,40,42,44
  • 32,34,38,40,42
  • 32,36,38,40,42
  • 32,36,38,40,42,44
  • 32,36,40,44
  • 32,38,40
  • 34
  • 34,36
  • 34,36,38
  • 34,36,38,40
  • 34,36,38,40,42
  • 34,38
  • 34,38,40
  • 36
  • 36,38,40
  • 36,40
  • 38
  • 38,40
  • 40
  • l
  • l,xxl
  • l/32,l/30,s/30
  • l/32,s/30,xs/32,xs/30,m/30,xl/30
  • l/34,xs/30,l/32,m/30,xs/32,m/34,l/30,xl/32,s/32
  • m
  • m,l
  • m,l,xl,xxl
  • m/32
  • m/32,l/34,xs/32,xs/30,s/30,xl/32,l/32,m/34
  • m/32,xs/30,xl/32,xs/32,l/32,l/30,m/30,s/32,s/30
  • s
  • s,l
  • s,m
  • s,m,l
  • s,m,l,xl
  • s,m,l,xl,xxl
  • s/32
  • xl
  • xl/32,xs/30,m/32,xs/32,m/30,s/32,l/32
  • xs
  • xs,l,xl
  • xs,m
  • xs,m,l
  • xs,s
  • xs,s,l
  • xs,s,l,xxl
  • xs,s,m
  • xs,s,m,l
  • xs,s,m,l,xl
  • xs,s,m,l,xl,xxl
  • xs/30,l/30,xl/34,s/32,xs/32,l/32,m/34,m/32,xs/34,s/34,xl/30,m/30,s/30,l/34
  • xs/30,l/32,m/30,m/32,xs/32,xl/32,xl/30,s/30,s/32,l/30
  • xs/30,s/30,l/30,s/32,xs/32,xl/32,l/32,m/30,m/32
  • xs/30,s/30,l/32,m/30,l/30,xs/32,s/32,m/32
  • xs/30,s/30,xs/32,l/30,s/32,xl/32,m/32,m/30,l/32,xl/30
  • xs/32
  • xs/32,s/32
  • xs/32,xs/30,xl/30,s/32
  • xxl,25/32,25/34,26/32,26/34,27/34,27/32,28/32,29/34,29/32,30/32,30/34,31/32,31/34,32/32
  • xxs
 • Kolor
  • biały
  • blady niebieski
  • brązowy
  • ciemny fioletowy
  • czarny
  • grafitowy
  • granatowy
  • hiacynt
  • jasny niebieski
  • jasny szary
  • koralowy
  • lawendowy
  • morski
  • multikolor
  • niebieski
  • pszeniczny
  • różowy
  • stalowy niebieski
  • szary
  • zielony
  • złoty brąz
 • Marka
  • ANSWEAR
  • Armani Exchange
  • Brave Soul
  • Broadway
  • Calvin Klein
  • Calvin Klein Jeans
  • Desigual
  • Diesel
  • Femi Stories
  • G-Star Raw
  • Glamorous
  • Guess Jeans
  • Haily's
  • Jacqueline de Yong
  • Lee
  • Levi's
  • Levi's Made & Crafted
  • Liu Jo
  • Love Moschino
  • Mango
  • MEDICINE
  • Miss Sixty
  • Morgan
  • Mustang
  • Noisy may
  • Only
  • Parfois
  • Patrizia Pepe
  • Pepe Jeans
  • Pieces
  • Pinko
  • Polo Ralph Lauren
  • Review
  • Rock Angel
  • Roxy
  • Scotch & Soda
  • Silvian Heach
  • Sublevel
  • TALLY WEIJL
  • Tommy Hilfiger
  • Tommy Jeans
  • Trendyol
  • Trussardi Jeans
  • Vero Moda
  • Vila
  • Wrangler
 • Cena
  • do 150 zł
  • do 500 zł
  • powyżej 900 zł

Jeansy

Odbierz zamówienie w Krakowie lub 65 innych miastach.

Najpopularniejsze marki:

Jeansy Lee

Jeansy Wrangler

Jeansy Levi's

Jeansy Tommy Hilfiger

Jeansy Pepe Jeans

Jeansy zostały wynalezione przez Leviego Straussa i odtąd stały się podstawowym rodzajem spodni stosowanych na całym świecie. Ale wybór jeansów nie jest prosty, ponieważ musimy odpowiednio je dobrać do naszych upodobań, sylwetki, naszego charakteru i stylizacji wybierając spośród wielu fasonów i kroju nogawki, kolorów i wykończenia.
Jeansy pasują do wszystkiego: zarówno do marynarki z koszulą jak i codziennych stylizacji bazujących na t-shircie, bluzie czy swetrze. Na nogi załóż trampki lub bardziej eleganckie półbuty.
Mamy do wyboru następujące fasony jeansów:

 • regular – czyli prostym klasyczny krój
 • slim fit – czyli dobrze dopasowane, przylegające do ciała
 • loose fit – czyli szerokie spodnie

Ale fason to nie wszystko, liczy się również krój nogawek

 • straight czyli tzw. rurki – czyli prosta nogawka na całej długości
 • tapered/narrow – nogawka zwężana ku dołowi
 • bootcut – rozszerzają się od kolan w dół, przykrywając część buta (stąd ich nazwa)
 • flare czyli polskie określenie na tzw. dzwony – rozszerzone w dolnej części

Stan jeansów (czyli odległość od środka kroku do górnej krawędzi jeansów) może być standardowypodwyższony (tuszuje wystający brzuszek) lub obniżony. Od niego zależy jak wysoko będzie sięgać górna linia spodni.
Najczęstsze kolory jeansów to: niebieskie, granatowe ale dostępne są również  czarne, szare czy białe jeansy.
Rozmiar i długość jeansów mogą być wyrażone według 3 różnych rozmiarówek: klasycznej (S/M/L/XL itd.), liczbowej skali (np. 36, 38, 40, 42 itd.) oraz rozmiarówce łamanej, dwuliczbowej (np. 30/32, 34/30 itd.) Pierwsza liczba w rozmiarówce łamanej wskazuje na obwód w pasie wyrażony w calach (cal = 2,54 cm), druga - długość wewnętrzną nogawki w calach.
Wykończenie jeansów takie jak: kolor nici czy rodzaj szwów, ilość kieszeni, przetarciaprzedarcia (czasem nawet na wylot, bez podszewki!), efekt sprania lub postarzenia czy obniżony krok pozwalają na dobór spodni do naszego charakteru i okazji oraz chęci wyróżnienia się z tłumu.
Najpopularniejszymi producentami jeansów są: Levi’s, G-Star, Lee, Lee Cooper, Wrangler, Diesel, Guess Jeans, Hillfiger Denim i Tommy Hillfiger oraz Pepe Jeans. Ale tak naprawdę większość damskich marek modowych posiada w swojej ofercie denimowe spodnie.